На 12 и 13 декември 2017 г. Дитсманн беше домакин на първата изложба–семинар по „Роботика на инспектирането и поддръжката“ в Монако, организирана от Sprint Robotics Collaborative. Мероприятието, проведено под надслов „Подобряване на производителността и безопасността“, беше прието добре и привлече над 125 отделни регистрации.

Семинарът беше официално открит по време на вечерята за посрещане на участниците и създаване на контакти, организирана в Океанографския институт на 12 декември. Това беше последвано на 13 декември с много наситен и интересен ден на презентации и изложения в Grimaldi Forum.

Програмата на изложбата–семинар включваше развитието и перспективите за роботиката в сферата на инспектирането и поддръжката в различни индустрии, включително нефтена и газова, химическа, производство на енергия, космическа и морска.
Компаниите, представящи своите роботизирани решения и експертен опит, включваха: Diakont, Expert Teleportation, ExRobotics, TBS, In-Robotics, Inuktun, IRTS, Numurus, Olympus, Sonomatics, Taurob, Дитсманн и Sprint Robotics.
Основните презентации бяха направени от лектори от известни международни компании като BASF, Chevron, Dietsmann, Dow Chemical, ENEL, Rolls-Royce, Shell, Statoil, TOTAL и VOPAK
(вж. по-подробна информация: www.sprintrobotics.org). Това мероприятие включваше и редица демонстрации на живо.
Свързаните със Sprint Robotics Collaborative компании считат използването на роботиката за технически преглед и поддръжка за следващата ключова стъпка към минимизиране на въздействието на нефтохимическата индустрия и другите индустрии с високи инвестиции върху околната среда и постигане на максимална експлоатационна безопасност. Използването на роботи за инспектиране би могло например да намали времето на изключване и нуждата от влизане на хора в съдове и други критични активи като резервоари за съхранение и съдове под налягане.
В своята основна презентация Peter Kütemann, президент и главен изпълнителен директор на Дитсманн, подчерта участието и позицията на дружеството относно използването на роботи в индустрията: „Дитсманн е активен партньор в Програмната комисия на Sprint Robotics Collaborative и в Групата за действие относно отдалечените операции и се гордеем с възможността да споделим нашите знания и опит по отношение на инспектирането и поддръжката с по-широката общност на собственици и оператори на активи в нефтената и газовата промишленост, енергетиката и минната индустрия. Ставаме свидетели на вълнуващо, бързо развитие на технологиите, което, ако се приложи по интелигентен и отговорен начин, може да доведе до по-безопасни, по-чисти и по-здравословни промишлени среди и едновременно с това – до по-рентабилни производствени методи. Въпреки това признаваме, че все още имаме да извървим дълъг път преди роботите да станат „нормата“ в нашата индустрия. Когато те достигнат това равнище, те ще се превърнат в печеливш избор за индустрията, нейните служители и околната среда, и в крайна сметка също и за потребителя.“
Такава инициатива за цялата индустрия, като тази на Sprint Robotics Collaborative, и такива мероприятия като изложбата–семинар в Монако, улесняват повишаването на разбирането за нуждите на индустрията, създаването на глобални мрежи и връзки през цялата стойностна верига, развитието на най-добри практики, ускоряването на иновациите, премахването на пречките пред навлизането, достъпа до финансиране и споделянето на проекти и познания.
Duco Drenth, директор „Нови технологии“ в Дитсманн, обобщи целта на семинара по време на своето приветствено изявление: „Днес ние събираме цялата стойностна верига на едно място, включително крайните потребители, доставчиците на услуги и доставчиците на технологии. Искаме да обединяваме, разширяваме и разпространяваме знанията за роботизирана индустрия. Също така искаме да поддържаме мрежа от заинтересовани компании и институции и да стартираме съвместни индустриални проекти, насочени към научноизследователска и развойна дейности и към въвеждане на иновации на пазара, с акцент върху по-безопасни и по-интелигентни форми на изпълнение на нашата работа.“
* От основаването си през 1977 г. Дитсманн е израснал до един от най-големите независими специалисти за услуги по експлоатация и поддръжка, и техническо обслужване и инспектиране за съоръжения за непрекъснато производство в нефтената и газовата промишленост, конвенционалната и ядрената енергетика, и минната индустрия. Днес повече от 6000 висококвалифицирани и обучени служители на Дитсманн работят всеки ден по поддръжката и оптимизирането на активи в Европа, Африка, Азия и Южна Америка. Като част от своите продължаващи усилия за прилагане на по-интелигентни и най-вече по-безопасни операции Дитсманн наскоро се присъедини към Sprint Robotics Collaborative като участник.
* SPRINT Robotics Collaborative представлява глобална фондация с идеална цел, водена от собствениците и операторите на активи и насочена към насърчаване на развитието, наличността, прилагането и комерсиализацията на роботизираните технологии за инспектиране и поддръжка на капиталоемка инфраструктура.