В Република Конго Total присъди на Дитсманн Награда за изпълнение за най-тясно придържане към културата на безопасност. Дитсманн действително е докладвало за 4163 аномалии в TEPC-обекти и е обучило 36 сътрудници, от които 2-ма са ръководители, 14 са надзорници и 10 – посланици.

При същия повод Espoir Myssie Mathy, старши електротехник на Дитсманн, който работи на терминала Djeno, спечели награда за цялостно представяне – в категория „Най-добра аномалия“. Той спечели този трофей, след като идентифицира проблем с партида, свързана с отоплителната система на електродвигател.
Наградите още веднъж показват ангажимента на служителите на Дитсманн за поддържане на високи стандарти за безопасност и удовлетвореност на клиентите, дори в днешната сложна бизнес среда