7мият международен семинар на ОПЕК, озаглавен „Петролът – сътрудничество за устойчиво бъдеще“, се проведе във Виена на 21 и 22 юни 2018 г. По време на семинара вниманието беше беше насочено върху редица глобални аспекти, които ще засегнат производството и търсенето на енергия през следващите десетилетия, включително устойчивостта, сътрудничеството, прехода, технологиите, инвестициите и глобалната икономика.

Семинарът на ОПЕК се счита за едно от водещите събития в световния календар в енергетиката и на него се събират министри от държавите – членки на ОПЕК, и други държави – производители на петрол, ръководители на международни организации, главни изпълнителни директори на национални и международни компании, лидери в индустрията, академици, анализатори и представители на медиите. Близо 900-те души, които присъстваха на тазгодишното събиране, включваха над 100 министри. Семинарът беше открит от негово превъзходителство Suhail Mohamed Al Mazrouei, министър на енергетиката и промишлеността на Обединените арабски емирства и президент на конференцията на ОПЕК.

Програмата на двудневния семинар включваше общо пет формални сесии плюс три специални сесии. Следобедната сесия през първия ден беше посветена на „Технологичните постижения“. Участващите основни експерти бяха Daniel Yergin, вицепредседател на IHS Markit, Lorenzo Simonelli, главен изпълнителен директор на Baker Hughes GE, Pacelli Zitha, преподавател в Технологичния университет Delft, Ihan Ismaeel Al-Saade, генерален директор на Basrah Oil Company, Al Cook, изпълнителен вицепрезидент на Equinor (по-рано наричано: Statoil) и Duco Drenth, директор на отдел „Нови технологии“ в Дитсманн. Сесията беше насочена към обсъждане на някои от най-обещаващите технологии в индустрията. Беше разгледана трансформиращата роля, която технологиите играят за индустрията, след което дискусиите преминаха към местата, където се прилагат новите технологии, по-специално националните петролни компании. Имаше обсъждане на улавянето и съхранението на въглерод, както и мерките, които могат да се предприемат за ускоряване на използването на въглерод. Pacelli Zitha от Технологичния университет Delft представи концепцията за „е-рафинерия“ и обстоятелството, че CO2 следва да се разглежда като базов материал, който да бъде (повторно) използван в химическата промишленост.

Duco Drenth, директор на отдел „Нови технологии“ в Дитсманн, подчерта важността на възможностите за цифровизация на индустрията и описа напредъка в тази посока, с концепции като „цифрови близнаци“, „блокови вериги“, „изкуствен интелект“, „предсказваща поддръжка“, „обогатена реалност“ и „виртуална реалност“. Той подчерта обстоятелството, че през следващите пет години използването на промишлени приложения на роботиката в петролната индустрия се очаква да нарасне с въвеждането на дронове, пълзящи роботи и автономно работещи машини. Той също така обясни как „цифровизацията“ и „роботиката“ също се явяват действащи фактори за по-нататъшни подобрения, не само при стандартите за безопасност и здраве, но също и при времето за активна работа на съоръженията. Това беше основна тема за обсъждане през тази сесия, като Duco Drenth подчерта нуждата от инженери по информационните технологии, вместо инженери по подземни операции или по производството

По време на целия семинар беше изтъквана важността на сътрудничеството при технологичните иновации, като лекторите призоваха за по-съвместни подходи в цялата верига на доставки. Това беше отразено и от негово превъзходителство Mohammad Sanusi Barkindo, Генерален секретар на ОПЕК. В своята заключителна реч за 7ия международен семинар той подчерта, че бъдещият успех на индустрията действително не разчита само на „трите C-та“: „сътрудничество; сътрудничество и сътрудничеств“’.

Вижте: https://www.opecseminar.org/fxdata/opecseminar2018/prod/media/downloads/highlights_day1.pdf и: https://www.opecseminar.org .

>Да се добави снимка
Отляво – надясно: Ihan Ismaeel Al-Saade, Генерален директор на Basrah Oil Company, Lorenzo Simonelli, главен изпълнителен директор на Baker Hughes GE, Duco Drenth, директор „Нови технологии“ в Дитсманн, Eithne Treanor, модератор, Негово превъзходителство Mohammad Sanusi Barkindo, Генерален секретар на ОПЕК, Daniel Yergin, заместник-председател на IHS Markit, Pacelli Zitha, преподавател в Технологичния университет Delft, Al Cook, изпълнителен вицепрезидент на Equinor.