Дялово участие

Въпреки, че Dietsmann N.V., холдинговото дружество на Dietsmann Group, е частно дружество, с адрес на управление в Бреда, Нидерландия, Дитсманн се придържа към правилата на Европейския съюз за корпоративно управление и прозрачност.

Основателят на Дитсманн и неговият партньор поддържат своето дялово участие в дружеството още от създаването му през 1977 г. Няма планове за промяна на „частния“ характер на дружеството. Дитсманн не е партньор на никоя индустриална или финансова група, производител на оборудване, строителна група или инженерна фирма.

Тази независимост в комбинация с неотклонен фокус върху основната дейност за предлагане на услуги за експлоатация и поддръжка на съоръжения в нефтената и газовата промишленост, конвенционалната и ядрената енергетика, и минната индустрия в продължение на над 40 години, както и лоялната отдаденост на своите клиенти, превръща Дитсманн в най-надеждния партньор за поддръжка на собственика/оператора на всяко крупно съоръжение.

“Това е начинът, по който работим през последните 40 години и смятаме да продължим да работим по същия начин и през следващите 40 години”

Дитсманн никога не е преследвало краткосрочни придобивки. Нужни са години, за да се развие солидно разбиране и ноу-хау за експлоатацията и поддръжката на промишлени инсталации и още много години опит, за да бъдеш наясно с това къде и как да прилагаш най-ефективните методи. Нашата култура е култура на стабилност и приемственост. Без фантастични обещания – вместо това надеждно постигане на резултати за клиентите години наред. Това е начинът, по който работим през последните 40 години и смятаме да продължим да работим по същия начин и през следващите 40 години.