По покана на организаторите на конференцията, SPRINT Robotic Collaborative (www.sprintrobotics.org), на 1-вата световна конференция по роботика относно инспектирането и поддръжката, проведена в Galveston (TX), САЩ на 13 и 14 ноември, директорът на отдел „Нови технологии“ на Дитсманн сподели Визията на дружеството за това как индустрията може да изглежда, когато влязат в експлоатация роботи за надеждно и безопасно инспектиране и поддръжка. Според обяснението на Duco Drenth очакването е, че прилагането на новите технологии ще доведе до трансформация на експлоатацията и поддръжката на нефтените, газови, химически и/или минни активи, благодарение на по-безопасна и по-ефикасна поддръжка.

Един обещаващ пример е въвеждането на роботи с отдалечено управление (РОУ), които могат да изпълняват определени задачи по експлоатацията и поддръжката, като например рутинно инспектиране, откриване на изтичане на газ/нефт, проверка/обхождане на локации, повтарящите се (маловажни) задачи, почистване, манипулиране (например на клапани и превключватели), както и активно управление в случай на извънредни ситуации. РОУ могат да изпълняват своите задачи докато се придвижват, полу-автономно или напълно автономно, в рамките на конкретен район от специализирано промишлено съоръжение. Пътната карта на Sprint Robotics, формулирана през 2017 г., включва показателна прогноза за тези приложения, заедно със свързаните с тях Равнища на техническа готовност и Равнища на стопанска готовност.

В своята презентация директорът на отдел „Нови технологии“ на Дитсманн разкри пред делегатите, че редица приложения вече са били идентифицирани. При условие че определени форми на технологичен напредък могат да бъдат реализирани и спецификациите да бъдат изпълнени, РОУ биха могли например да се внедряват или като „единично“ решение, или в „многороботна“ екосистема. Той обясни, че в скорошна процедура за оценка са идентифицирани няколко важни области, в които ще е нужно по-нататъшно внимание и конкуренция от страна на цялата индустрия. Стандартизираните протоколи за комуникация (пр. WIFI, 4G/LTE, 5G), и готовността и сертификацията за ATEX или IECeX са важни въпроси, което е в сила и за стандартизацията на задачите, вида на оперативния режим (теле-опериран или автономен) и определени аспекти на безопасността. Duco Drenth завърши като обобщи текущия статус по отношение на РОУ, изискваните условия и очакваната времева рамка за тяхното разработване в предизвикателни промишлени среди.