Безопасни повдигателни операции

Дитсманн е поело твърд ангажимент за спазване на най-стриктни стандарти за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество (ЗБОK). По тази причина, Дитсманн не само прилага всички правила за безопасност на клиентите при работа на техните обекти, но в допълнение към това е формулирало и набор от 12 собствени правила, които са пряко свързани с основната дейност на дружеството. Едно от 12-те правила на Дитсманн за безопасна поддръжка е свързано с повдигателните операции.

Защо сме въвели правила за повдигателните операции?

Целта ни е да обърнем внимание на основни проблеми, свързани с ключовите рискове, с които се сблъскват нашите служители по време на ежедневната си работа. Повдигателните операции могат да крият рискове, ако не се извършват по подходящ начин. Както при останалите процедури, инструкциите и правилата, които са в сила за персонала, назначен за работа по инсталациите, са в сила и за служителите на Дитсманн докато работят там; за тях са задължителни и правилата на Дитсманн за безопасни повдигателни операции.

Правила на дитсманн за безопасни повдигателни операции

Тези общи правила се прилагат за операторите на кранове, сигналчиците и такелажниците:
  • Прочетете и се уверете, че разбирате повдигателния план
  • Оценете товара и се уверете, че е отделен блок
  • Уверете се, че зоната за извършване на повдигателната операция е чиста, обозначена и е със забранен достъп
  • Изберете повдигателното оборудване въз основа на повдигателния план
  • Извършете визуална инспекция на цялото избрано оборудване преди използването му
  • Проверете дали повдигателното оборудване е позиционирано правилно и прикачете товара към него
  • Уверете се, че ъгълът на повдигане е правилен и защитете повдигателните кабели и вериги срещу остри ръбове
  • Проверете дали има подходяща комуникация между членовете на екипа
  • Проверете дали членовете на екипа са правилно позиционирани в рамките на зоната за повдигателната операция
  • Поставете повдигащото оборудване под напрежение, за да проверите дали е безопасно да започнете повдигането

Целият екип трябва да бъде в рамките на зоната за повдигателната операция през цялото време на нейното провеждане.
Оборудване и организационни мерки са дефинирани за всеки от членовете на екипа за повдигане. За да се гарантира безопасно повдигане при всички обекти, на всеки от тях се осигурява специфична документация.

Работете безопасно – безопасността на всички зависи от това!