БОЛЕСТИ, ПРЕНАСЯНИ ОТ КЪРЛЕЖИТЕ

Дитсманн стартира кампания за превенция на болестите, пренасяни от кърлежи, тъй като извършва дейността си в държави, които са засегнати от този вид болести.


Тези болести включват:

  • Лаймска болест : Централна Европа (Казахстан, Русия, България…) е най-силно засегнатият район, но през последните години броят на случаите рязко се е повишил в цяла Европа (Франция, Италия…)
  • Пренасян от кърлежите енцефалит : препоръчва се ваксинация в районите с повишен риск (Централна Европа)
  • Кримско-конгоанска хеморагична треска : вирусно заболяване с висока смъртност (40% от случаите)

Дитсманн е поела твърд ангажимент за спазване на най-стриктни стандарти за здраве, безопасност и опазване на околната среда (ЗБО), както и на всички основни правила за здраве и хигиена.

В тази връзка дружеството стартира своята кампания за превенция на тези пренасяни от кърлежите болести, за да дава подходящи съвети и да защитава своите служители.

Информационни срещи ще бъдат организирани и провеждани по обектите в държавите, където тези болести представляват заплаха. Кампанията се провежда на съответните езици.