КАМПАНИЯ ЗА БОРАВЕНЕ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ

Боравене с повишено внимание. Грижете се за гърба си

Нека безопасността бъде основен приоритет за Вас.

Гърбът Ви е от ключово значение за почти всичко, което правите. Ходене, сядане, вдигане. Не бихте могли да правите тези неща без помощта на гърба си. Затова, когато боравите с материали по време на работа, грижете се за своя гръб.
Вдигането на тежък предмет или просто вдигане по грешен начин може да предизвика сериозна травма на гърба. В дългосрочен план положението може дори да се влоши. Повтарящото се боравене или вдигане на материали без подходяща грижа може да предизвика хронично увреждане на гръбначния Ви стълб и в крайна сметка да доведе до трайна инвалидност.