10 златни правила при грижите за ръцете

Кампанията на Дитсманн относно безопасността беше изцяло насочена към грижите за ръцете. Тази година всички служители на Дитсманн бяха информирани относно опасностите по време на ръчен труд и какво могат да направят, за да защитят ръцете си и да избегнат наранявания. В хода на кампанията беше разяснено какви са безопасните практики за ръчен труд и беше показано как да подобрим методите си на работа, да избегнем рисковете и да предотвратим злополуки, свързани с ръцете.

Всеки месец е въведена и обсъдена различна тема

Всички теми са обединени в един общ плакат.
Месечните теми са изброени по-долу.

Преносими работни инструменти

 • Използвайте правилния инструмент за всяка задача и никога не използвайте един инструмент за задача, за която не е проектиран
 • Когато подавате на някого инструмент, винаги се грижете това да става с дръжката напред
 • Никога не използвайте режещ инструмент в посока към ръцете си
 • Никога не се опитвайте да уловите падащ инструмент с режещ ръб или тежък работен инструмент

Химически или топлинни изгаряния

 • Носете подходящи ръкавици при боравене с химикали
 • Избягвайте контакт на кожата с омаслени или зацапани с петролни препарати продукти
 • Топлината и студът могат да предизвикат изгаряния по ръцете Ви: носете предпазни ръкавици
 • В случай на изгаряне (химическо или топлинно), незабавно изплакнете засегнатото място със студена вода и потърсете първа помощ

Носете подходящи ръкавици

 • Използвайте предпазни ръкавици при работа с инструменти
 • Носете подходящи ръкавици за всеки вид работа
 • Използвайте ръкавици с правилния за Вас размер и подходящи за околната температура
 • Повредената ръкавица е опасна, изхвърлете я

Предотвратяване на инфекции

 • Дизинфекцирайте порязвания и одрасквания, за да предотвратите появата на инфекции
 • Предпазвайте раните си и носете ръкавици, за да предотвратите появата на инфекции
 • Бъдете нащрек за симптоми на наранявания, които не са видими на пръв поглед
 • Когато имате някакви съмнения, винаги търсете консултация с лекар

МАШИНИ С ВЪРТЯЩИ СЕ ЧАСТИ

 • Когато работите в близост до въртящи се елементи, бъдете внимателни какви движения правите
 • Проверявайте системите за безопасност и аварийните бутони, преди да започнете работа
 • Никога не изключвайте системите за сигурност на една машина – те са там, за да Ви защитават
 • Активирайте обезопасителното изключване на системата, преди да поставите ръцете си вътре

Електрически рискове

 • Уверете се, че захранването е изключено, преди да пипате кабели или оголени проводници директно с ръце
 • Никога не носете бижутерия, която може да предизвика електрическа дъга или протичане на електрически ток

Имобилизирани работни инструменти

 • Избягвайте наранявания – използвайте подходящи работни инструменти
 • Запознайте се с инструментите и оборудването
 • Използвайте само инструменти, които са напълно подходящи за съответната задача
 • Винаги използвайте защитните устройства на машината

ПРИЩИПВАНЕ И СМАЗВАНЕ

 • Никога не поставяйте ръцете си на ръба на превключвателна кутия, предпазен панел или кутия с инструменти и т.н., без да сте обезопасили системата за отваряне и затваряне
 • Никога не поставяйте ръцете си върху рамката на врата, автомобилна врата, шкаф или чекмедже

Методи за работа

 • Обезопасявайте предметите в менгеме при рязане, пробиване или шлайфане
 • Когато работите с машини върху работен плот, ги обезопасявайте
 • Използвайте гаечни ключове само с правилния размер за винта, гайката или главата на болта
 • Не носете пръстени, часовници или гривни по време на работа

Хигиена

Винаги измивайте ръцете си щателно:

 • След посещение на тоалетната, пушене или почивка
 • Преди хранене, прибиране у дома или поставяне на ръкавици