ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас възложи на „Дитсманн Енергоремонт“ договор за ремонт и обслужване на оборудване за експлоатационни процеси в своята рафинерия в Бургас.

5-годишният договор включва извънгаранционно възстановяване на технологично оборудване посредством ремонтни, строителни и монтажни работи, и предварително въвеждане в експлоатация, въз основа на подготвени от клиента списъци и проекти относно оборудването на електрически и механични уреди, както и техническа помощ и ремонт на намиращо се в експлоатация динамично и статично оборудване, тръбопроводи, предпазни клапани за налягане и затварящи клапани.

Договорът потвърждава експертната компетентност и опита на „Дитсманн Енергоремонт“ в България. За Дитсманн е приоритет да гарантира, че неговите дейности продължават да отговарят на най-високите стандарти за безопасност, сигурност и обучение, които дружеството е изградило в своята над 40-годишна история. Както винаги, за изпълнението на договора Дитсманн ще се стреми да разчита до максимална степен на местната работна ръка.
* От основаването си през 1977 г. Дитсманн е израснал до един от най-големите независими специалисти за услуги по експлоатация и поддръжка, и техническо обслужване и инспектиране за съоръжения за непрекъснато производство в нефтената и газовата промишленост, конвенционалната и ядрената енергетика, и минната индустрия. Днес повече от 6000 висококвалифицирани и обучени служители на Дитсманн работят всеки ден по поддръжката и оптимизирането на активи в Европа, Африка, Азия и Южна Америка.