Този 7-годишен договор за сероочистка, морска експлоатация и поддръжка е възложен на Дитсманн от Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) и представлява първият такъв договор на Дитсманн в Кувейт.

Договорът потвърждава динамичното разширяване на Регионалното бизнес звено (РБЗ) на дружеството в Близкия Изток.
Действително Кувейт ще бъде 5-а държава в операциите на Дитсманн в това РБЗ, заедно с Катар, Ирак, ОАЕ и Южен Судан.
Този договор се отнася за експлоатация и поддръжка на инсталации за гранулиране на сяра, цистерни и морски съоръжения в рафинерията Al-Zour, разположена на около 90 km южно от град Кувейт.
Рафинерията Al-Zour е в процес на изграждане с цел доставка на петролни продукти с ултраниско съдържание на сяра както за Кувейт, така и за световния пазар.
Рафинерията обхваща всички дейности и съоръжения, които са необходими за обработване на 615 000 барела суров петрол за календарен ден.
Обхватът на работата по договора включва дейности за експлоатация и поддръжка, свързани с инсталациите за гранулиране на сяра към Рафинерията Al-Zour, пристан за работа с твърди вещества, цистерни и морски съоръжения.