От 25и май 2018 г. е в сила Общият регламент на Европейския Съюз относно защитата на данните (ОРЗД).

Целта на този регламент е да осигури по-добра защита на личните данни и поверителността на хората.

За спазването на ОРЗД Дитсманн актуализира своите процедури, за да предостави допълнителни гаранции за защитата на личните данни, които обработва.

Този ангажимент се прилага във всички дружества от групата на Дитсманн.

Независимо дали сте клиент, доставчик или (бъдещ) служител, ако искате да получите допълнителна информация или искате да упражните правата си съгласно ОРЗД, моля, изпратете своето искане на нашия специализиран Екип по поверителността на следния имейл адрес:privacy@dietsmann.com.