Експериментални програми в сферата на роботиката

Квалификационният колеж на Дитсманн в Boussens, Франция предлага персонализирано обучение и квалификационни програми в рамките на 1000 m2 площ за обучение, оборудвана с всички необходими учебни материали относно поддръжката, плюс специализирана, напълно оборудвана зала за метрологични симулации/обучение. Специални съоръжения за експерименти и провеждане на изпитания в сферата на роботиката също са създадени в колежа.

Дитсманн е глобален лидер в областта на авангардната прогнозна поддръжка за енергетиката и минната индустрия. В ролята си на партньор, който обслужва някои от водещите енергийни и минни компании в света, Дитсманн вижда роботиката и големите информационни масиви като ключови инвестиции в оптимизацията на производството, безопасността и намаляването на вредните емисии, изпускани в околната среда.

В тази връзка Дитсманн инвестира значителни средства в научноизследователска и развойна дейност, свързана с цифровизацията на поддръжката, като така подготвя почвата за бъдещата интелигентна експлоатация и поддръжка. Дружеството осъществява това чрез своите 100% притежавани собствени дъщерни дружества за научноизследователска и развойна дейност Dietsmann Smart Robotics Lab и Dietsmann Smart Data Lab, базирани в Boussens в Югозападна Франция. Dietsmann Smart Robotics Lab разработва заедно със своя филиал – австрийската Taurob Robotics GmbH, първия ATEX-сертифициран интелигентен робот с интуитивна система за управление и многофункционални интерфейси за бързо и лесно интегриране на допълнителни модули, който се разглежда като скорошен заместник (в недалечното бъдеще) на човешките мисии за инспектиране и поддръжка, особено в отдалечени и опасни обекти за производство на енергия. Възможностите за изваждане на хората надалече от опасности, съчетани с капацитет за 24-часово изпълнение на задачи за експлоатация, поддръжка и инспектиране – това са основните причини, поради които Дитсманн вярва във въвеждането на роботиката в нефтената и газовата промишленост.

Dietsmann Smart Data Lab (DSDL) се фокусира върху прилагането на методи за анализ на големи масиви от данни върху огромните обеми данни, генерирани всяка секунда от машините и датчиците, които нарастват в геометрична прогресия (т.е. генератори, компресори, мотори, помпи, системи за отопление и вентилация), от инсталациите, които Дитсманн поддържа.

Навременната инициатива на Дитсманн използва иновативни технологии като изкуствен интелект, разпознаване на модели, техники за машинно самообучение и облачни изчисления за интелигентна прогнозна поддръжка и предотвратяване на авариите на машините въз основа на оценка в реално време и мониторинг на данните, генерирани чрез технологиите за умни датчици.

Dietsmann Smart Labs website
Dietsmann Smart Data Lab
Dietsmann Smart Robotics Lab