Ключовата услуга, която Дитсманн предлага на клиентите:

Експлоатация и поддръжка

Поддръжката е инструмент, който играе решаваща роля за оптимизирането на производството без да се прави компромис с експлоатационната безопасност. Дитсманн не само се стреми да овладее до съвършенство технологиите за поддръжка, но също така безпроблемно да ги интегрира в определените производствени цели. По тази причина, през 1986 г. Дитсманн беше първото дружество, което нарече тази философия „Експлоатация и поддръжка„.

Тази влиятелна концепция за услуги за интегрирана експлоатация и поддръжка (ИЕП) е резултат от:

  • Факта, че Дитсманн е първото дружество, разпознало нуждата от предлагане на свързаните с експлоатацията и поддръжката услуги на промишлените сектори на енергетиката.
  • Факта, че Дитсманн е първото дружество, развило тези услуги до цялостен, рентабилен пакет от услуги.
  • Факта, че Дитсманн е първото дружество, успешно приложило на практика концепцията и услугите за ИЕП и натрупало документирана история в тази сфера.
  • Факта, че Дитсманн успешно е разпознало нуждата от това.
  • и други промишлени сектори да се възползват от неговата концепция за ИЕП и да изберат аутсорсинг на тези задачи.

ИЕП е всеобхватен, пълен пакет от услуги, който позволява на собствениците на активи изцяло или частично да възложат на външен изпълнител експлоатацията и поддръжката на техните активи, без да правят компромис с експлоатационната безопасност или да губят контрол върху своите активи, дори – и даже именно – в най-предизвикателните работни среди в света.