Минни съоръжения

Репутацията на Дитсманн се основава на глобалните услуги за експлоатация и поддръжка, които дружеството предоставя на собствениците и операторите на минни производствени съоръжения от различни видове и с различна големина.

Рехабилитация и модернизация

  • Ремонт, изграждане и рехабилитация на електрическите и механични компоненти на силова техника и съоръжения, използвани за тежък минен добив.
  • Доставка и монтаж на ротационни багери и изграждане на системи за вземане на проби.

Производство на силова техника

  • Производство на силова техника, резервни части и стоманени структури както за текуща поддръжка, така и за основен ремонт, а също така за реконструкция на основното оборудване за тежкия минен добив, за химическата и металургичната промишленост.

Корективни дейности

  • Работа по възстановяване на екологичните щети, предизвикани от добива на въглища.