Квалификационен колеж на Дитсманн

Персонализирани решения за обучение, които гарантират качество и експертни познания в следните сфери на индустрията:
Механика
Апаратура
Електрически системи
Отопление, вентилация и климатизация
Техническо обслужване
Сертифициране на пълномощията за работа с електрически системи
Обучение за работа в потенциално експлозивна атмосфера (ATEX)

Курсовете за обучение и програмите, предлагани от колежа, обхващат широк спектър от свързани с поддръжката умения:

Философия

 • Тежки оперативни машини
  • Практическо обучение за използване на оперативното оборудване, което се намира на обекта, като например възвратно-постъпателни и центробежни компресори и центробежни помпи
 • Симулации на експлоатационни условия
  • Стендове за изпитания, оборудвани с контури за течности и газове, позволяват симулации на експлоатационните условия
  • Натрупаните теоретични знания се затвърждават чрез практически упражнения и тестове
  • 500 m2 площ за практика
 • Експерти с дисциплинарен подход
  • Обучители, избрани заради техния експертен опит и познания, придобити по обектите на Дитсманн по целия свят, както и заради техните умения
 • Пакети за обучение, персонализирани според Вашите нужди
  • Курсове и програми за обучение, конфигурирани съгласно нуждите на клиентите
  • Квалификации, които са индивидуализирани по такъв начин, че да отговарят на експлоатационните нужди на клиента

КУРСОВЕ И ПРОГРАМИ

Курсове за обучение и квалификации

 • Връзки между тръби или компоненти (избор и изпълнение)
 • Създаване на фланцово уплътнение (различните уплътнителни системи и поставяне на метални уплътнителни елементи)
 • Метрология
 • Измерване на вибрациите
 • Ендоскопия
 • Свързване на муфи.

За

 • Центробежни/обемни компресори
 • Помпи
 • Турбини

Сертификати за работа в потенциално експлозивна атмосфера (INERIS)

 • Механичен персонал от нива 0 до 2

Курсове за обучение и квалификации

 • HART протокол
 • Регулиращ контур: газов контур/течен контур – монтаж
 • Настройка на програмируеми логически контролери
 • Осигуряване на газови инсталации срещу пожар
 • Мониторинг на вибрациите
 • Калибриране на прибори: ниво/поток/температура/налягане

Сертификати за работа в потенциално експлозивна атмосфера (INERIS)

 • Персонал за електрически съоръжения и апаратура от нива 0 до 2

Курсове за обучение и квалификации

 • Въведение в електрическите схеми
 • Защитни релета – ниво оператор/надзорник
 • Термография
 • Заключващи механизми

Електрически акредитации

 • За електротехник и неелектротехник
 • Опреснителни програми

Сертификати за работа в потенциално експлозивна атмосфера (INERIS)

 • Електротехнически персонал от нива 0 до 2

Курсове за обучение и квалификации

Въведение в техническото обслужване

 • Разбивка на йерархията
 • Изучаване на критичните състояния
 • Изучаване на равнището на смазка
 • Режим на отказ, анализ на въздействието и степента на критичност
 • Изследване на плана за ротационната пермутация и планирането на поддръжката

Курсове за обучение и сертифициране

Въведение в техническото обслужване

 • Нива 1 и 2
 • Усукване на болтове
 • Създаване на фланцово уплътнение (различните уплътнителни системи и поставяне на метални уплътнителни елементи).

ИЗТЕГЛИ

ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Квалификационният колеж на Дитсманн е експерт в областта на поддръжката. Курсовете и програмите за квалификация могат да бъдат персонализирани съгласно нуждите на клиентите. Колежът е организиран, за да осигурява обучение, от начални работни умения до най-високите нива на изисквания. Колежът също така предлага цялостен пакет от програми за обучение, който може да бъде пригоден да покрива каквито и да било конкретни изисквания.

Нашият ангажимент

Квалификационният колеж на Дитсманн се ангажира със следното:

 • Да осигурява висок стандарт на обучение и съоръжения, като в същото време създава приятна атмосфера, която е благоприятна за учене
 • Да осигурява курсове и програми за обучение, които отговарят на целевите спецификации на клиентите
 • Да предлага на обучаемите постоянна подкрепа през целия процес на обучение
 • Да спазва сертифицирането по AFNOR (курсовете за обучение да отговарят на нормите за AFNOR: 9001 и 14001; OHSAS 18001)

Нашите обучители

Всички обучители в Квалификационния колеж на Дитсманн:

 • Са опитни професионалисти в своята конкретна дисциплина
 • Имат значителен полеви опит в работата на експлоатационни обекти по целия свят
 • Имат отлични умения за преподаване и комуникация

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА РОБОТИКАТА

Квалификационният колеж на Дитсманн в Boussens, Франция предлага персонализирано обучение и квалификационни програми в рамките на 1000 m2 площ за обучение, оборудвана с всички необходими учебни материали относно поддръжката, плюс специализирана, напълно оборудвана зала за метрологични симулации/обучение. Специални съоръжения за експерименти и провеждане на изпитания в сферата на роботиката също са създадени в колежа.

СЪОРЪЖЕНИЯ

Boussens (Франция)

Квалификационен колеж на Дитсманн – 1000 m2 съоръжение за обучение и сертифициране относно поддръжката с:

 • Работилници/зали за механика, електрически системи, апаратура, ОВК и метрология
 • Зала за електрически акредитации за ВН/НН
 • Стендове с прибори (газов и течен контур)
 • Стенд за ОВК
 • Зала за електронно обучение, 2 класни стаи и работилница с площ 500 m²

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Квалификационен колеж на Дитсманн

Zone d’Estarac
31360 Boussens
Франция
тел: +33 5 61 43 14 11
моб. тел: +33 6 80 86 82 76
Как да се свържете с нас