Sonadiets – съвместно предприятие между Дитсманн и Анголската национална петролна компания, Sonangol – достигна ключовата стойност от четири милиона часа (11 години) работа в Блок 15 на Esso Exploration Angola Limited без никакво загубено време поради наранявания (LTI).

Този изключителен резултат в сферата на безопасността беше постигнат благодарение на високото равнище на ръководството за безопасност и поведението на безопасност, спазването на практики за безопасна работа, активното участие в програмите за безопасност и съответствието с политиките за ЗБОК на Dietsmann Group.

Sonadiets благодари на всички, които са допринесли за това изключително постижение със своето участие и отдаденост. Esso Angola поздрави Sonadiets и всички негови служители за тяхната отдаденост и грижа, и за приноса им към постигането на целта на Esso Angola „Никой да не пострада“.