Акционерите на Дитсманн и Надзорният съвет са одобрили назначението на г-н Alex Bouigue като член на Управителния съвет на Dietsmann Group от 1 октомври 2019 г.

Към момента г-н Bouigue е сред служителите на Дитсманн с най-дълъг стаж. Благодарение на неговите управленски и работни умения той се издига в йерархията на Дитсманн, заемайки различни позиции.
Г-н Bouigue започва работа в Дитсманн през далечната 1993 г., когато Групата придобива SETRAM Automation, френско дружество, за което сме работили от 1981 г. насам.
Като служител на Дитсманн той първоначално заема позицията технически ръководител, отговарящ за офиса за техническо обслужване и инспектиране в Pau, Франция.
След това заема позицията технически ръководител в Марсилия, преди да израсне до оперативен ръководител през 1997 г.
След това на г-н Bouigue са възложени договорите за поддръжка на равнище Група.
През 2003 г. му е поверена позицията национален мениджър на дейността в Република Конго в продължение на две години. След това той става оперативен ръководител на равнище Група и директор за Западна Африка и Франция, преди да бъде повишен до сегашната си позиция на главен оперативен директор.
В качеството си на главен оперативен директор г-н Bouigue отговаря за операциите на Групата, удовлетвореността на нейните клиенти, както и за икономическите резултати на дъщерните дружества на Дитсманн.
Благодарение на уменията, които е показал през тези години, както и на опита, който е натрупал, акционерите и Управителният съвет са уверени, че г-н Bouigue е ценно допълнение към Управителния съвет на Групата.