Dietsmann Smart Robotics Labs (DSRL) ще бъде представено на конференцията SPRINT Robotics World Conference за роботика на поддръжката и инспектирането, която ще се проведе в Ротердам, Нидерландия на 22 и 23 октомври. Дитсманн се гордее със спонсорирането на това значимо събитие за технологиите в сферата на роботиката. То се организира от SPRINT Robotics Collaborative (https://www.sprintrobotics.org), в което Дитсманн е един от първите членове.

Тазгодишното издание на Световната конференция покрива широк обхват от пазарни сектори, от нефтохимическия и енергийния до обществената и водната инфраструктура, космическите и подводните технологии и тези от следващото поколение.
Двудневната програма включва над 60 международни лектори, възможности за създаване на контакти, вечерен банкет, панелни дискусии и изложба, представяща и демонстрираща роботизирани решения от повече от 50 доставчици на услуги и технологии в сферата на промишлено инспектиране, поддръжката и почистването.
Като част от конференцията специална сесия ще бъде посветена в сряда на статуса и очакванията към наземните роботи или тези с отдалечен оператор, която ще бъде проведена с домакинството на Дитсманн.
Като част то изложението, заедно със своя стратегически партньор, Taurob, Dietsmann Smart Robotics Lab ще има щанд, на който ще представя последните поколения роботи. Един от показаните акценти ще бъде отдалечено управление „в реално време“ на робот на TAUROB във Виена, от мястото за провеждане на събитието в Ротердам, посредством лесен за използване човеко-машинен интерфейс (ЧМИ), който ексклузивна разработка на Taurob.
В допълнение към това чрез очила за виртуална реалност посетителите ще имат възможност да видят придвижването на робот през 3D-модел на инсталация. Благодарение на своята проактивност при инвестициите, разработването и изпитването на тези нови технологии Дитсманн в момента реализира своите амбиции за „Поддръжката на бъдещето“.
Представители от всички големи нефтени компании ще присъстват на конференцията и на изложбата както и много разработчици на технологии и доставчици на услуги в сферата на роботиката. Световната конференция по Роботика на инспектирането и поддръжката е отворена за всички външни посетители; моля, консултирайте се с уебсайта за подробна програма и списък на (над 50) изложби (https://www.sprintrobotics.org/conference/).