На 24 април за трета поредна година наградата за Най-добра аномалия от Total E&P Angola (TEPA) беше дадена на сътрудник на Sonadiets: Emerson Watha, Ръководител на Система за интегриран контрол и безопасност / Програмируеми логически контролери във FPSO Pazflor на Total. Arnaud Paillisser, мениджър на стратегическо бизнес звено и Bernard Anton, мениджър „Договори“, бяха поканени на церемонията за годишните награди на TEPA, проведена в залата на Tore Total Angola II, за да получат от името на Emerson Watha и Sonadiets наградата от г-жа Patricia Claverie – Директор на Block 32 на TEPA.

Това не е просто още една награда, получена от Sonadiets. Тази награда показва, че организацията и сътрудниците са успели да поддържат висок стандарт за безопасност на обекта, както и високо равнище на удовлетворение на клиента. Сътрудниците на Sonadiets показват още веднъж, че ако поддръжката е нашата основна дейност, безопасността е нашата основна ценност.