Като един от най-новите членове, Дитсманн Кувейт получи покана да произнесе встъпителна реч на организирания от GSMR симпозиум „Поддръжка и надеждност 2020“, който се проведе в Кувейт сити. Темата на симпозиума беше „Път към високи постижения“. Дитсманн се представи и с щанд на свързаното изложение.