ВОДЕЩИЯТ НЕЗАВИСИМ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА
НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ПРОИЗВОДСТВО

„Дитсманн“ е водещият независим специалист по експлоатация и поддръжка на съоръжения за непрекъснато производство в нефтената и газовата промишленост, конвенционалната и ядрената енергетика, и минната индустрия. „Дитсманн“ има над 40-годишен опит с експлоатацията и поддръжката на стотици производствени съоръжения по целия свят и с прилагането на най-ефективните методи и специализирани технологии за поддръжка.

Допълнителна информация за Дитсманн

ПОРТФОЛИО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ ДИТСМАНН УСЛУГИ

Свързани с поддръжката
инженерни
и инспекционни услуги

Интегрирани услуги
свързани с експлоатация и
поддръжка

Електрически
съоръжения и
апаратура

ОСНОВНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ДИТСМАНН РАЗВИВА ДЕЙНОСТ

АНГАЖИМЕНТ ЗА СПАЗВАНЕ НА
НАЙ-ВИСОКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ЗБОК

Икономически ефективната и професионална поддръжка е само една малка част от разходите, които възникват при злополуки в резултат на отлагане на необходимата поддръжка или от нейното лошо изпълнение.

Допълнителна информация за Стандарти за ЗБОК

РАБОТНИ МЕСТА В ДИТСМАННMANN

Отговорна поддръжка
за устойчиво бъдеще

Професионалните, ефикасни и ефективни услуги по експлоатацията и поддръжката, които Дитсманн предлага, не само повишават времето за ефективна работа на съоръженията на клиентите, но също така значително понижават въздействието на съответната инсталация върху околната среда.

НОВИНИ СВЪРЗАНИ С ДИТСМАНН