ВИЗИЯ И МИСИЯ

Визия

Играем водеща роля в оптимизирането на поддръжката

Вярваме, че поддръжката е един от най-важните инструменти за оптимизиране на производството, гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на въздействието върху околната среда.

Ние постоянно се стремим да овладяваме до съвършенство технологиите за поддръжка и безпроблемно да ги интегрираме в производствените цели на нашите клиенти. През 1986 г. за пръв път идентифицирахме нашето ключово предложение като „Услуги, свързани с експлоатация и поддръжка„. Като прилагаме методи от световна класа за поддръжка и оптимизация на производството навсякъде, където извършваме дейността си, ние улесняваме развитието на богати природни и човешки ресурси по финансово, социално и екологично отговорен начин.

“НИЕ ОПТИМИЗИРАМЕ БЕЗОПАСНАТА ОПЕРАТИВНА РАБОТА, ПОВИШАВАМЕ МАКСИМАЛНО НАЛИЧНОСТТА НА ОБОРУДВАНЕТО И СВЕЖДАМЕ РАЗХОДИТЕ ДО МИНИМУМ”

Мисия

което отделяме на основната си дейност

Дитсманн е водещият независим специалист по експлоатация и поддръжка, техническо обслужване и инспектиране на съоръжения за непрекъснато производство в нефтената и газовата промишленост, конвенционалната и ядрената енергетика, и минната индустрия. Репутацията на дружеството за отлична работа е резултат от над 40-годишно натрупване на ноу-хау за инсталациите и оборудването.

Известни сме с нашия новаторски подход и с непрекъснатото внимание, което отделяме на основната си дейност. Винаги сме готови да откликнем на нуждите на клиентите, прилагаме иновативно мислене и сме по-пъргави от нашите по-големи, интегрирани конкуренти. С помощта на тази култура сме завоювали доверието на нашите клиенти, с много от които поддържаме дългогодишни отношения.

Вниманието ни е съсредоточено върху секторите от промишлеността, където повишаването на ефективността, намаляването на разходите и намирането на интелигентни решения на сложни проблеми са от особено значение. Големият брой производствени съоръжения, за чиято поддръжка се грижим, ни позволява да предлагаме на клиентите си несравними познания и опит в оптимизирането на работата на инсталациите.