Сертификати, свързани със ЗБОК

Дитсманн вярва, че успехът му зависи от неговото постоянство с прилагането на високи стандарти за ЗБОК, които отговарят на очакванията на клиентите или дори ги надхвърлят.

Сертификати

ИЗТЕГЛИ

DIETSMANN MONTE CARLO SAM ISO 9001:2015 – 2023

ИЗТЕГЛИ

Netco Dietsmann ISO 9001 2015 – 2025

ИЗТЕГЛИ

Sonadiets – ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Bulgaria ISO 9001 – 2015 ISO 14001 – 2015 ISO 45001 – 2018

ИЗТЕГЛИ

Energoremont-Kozloduy ISO 9001 – 2015 ISO 14001 – 2015 ISO 45001 – 2018

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 14001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 45001 – 2018

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

DTSA MASE

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Russia ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001


ИЗТЕГЛИ

Dietscon ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietscon ISO 14001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietscon ISO 45001 – 2018

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Gabon ISO 9001 – 2022

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Congo ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

DTSA Certificat Qualiopi

ИЗТЕГЛИ

DTSA ISO 9001

ИЗТЕГЛИ

DTSA ISO 14001 – 45001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Safety & Environment Romania ISO 9001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Safety & Environment Romania ISO 14001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Safety & Environment Romania ISO 45001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Kuwait ISO 9001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Kuwait ISO 14001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Kuwait ISO 45001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Qatar ISO 9001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Qatar ISO 14001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Qatar ISO 45001