Сертификати, свързани със ЗБОК

Дитсманн вярва, че успехът му зависи от неговото постоянство с прилагането на високи стандарти за ЗБОК, които отговарят на очакванията на клиентите или дори ги надхвърлят.

Сертификати

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Monaco ISO 9001 – 2023

ИЗТЕГЛИ

Netco Dietsmann ISO 9001 2015 – 2020

ИЗТЕГЛИ

Sonadiets – ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Bulgaria ISO 9001 – 2015 ISO 14001 – 2015 ISO 45001 – 2018

ИЗТЕГЛИ

Energoremont-Kozloduy ISO 9001 – 2015 ISO 14001 – 2015 ISO 45001 – 2018

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 14001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 45001 – 2018

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

DTSA MASE

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Russia ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001


ИЗТЕГЛИ

Dietscon ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietscon ISO 14001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietscon ISO 45001 – 2018

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Gabon ISO 9001 – 2021

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Congo ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

DTSA Certificat Qualiopi

ИЗТЕГЛИ

DTSA ISO 9001

ИЗТЕГЛИ

DTSA ISO 14001 – 45001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Safety & Environment Romania ISO 9001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Safety & Environment Romania ISO 14001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Safety & Environment Romania ISO 45001