Сертификати, свързани със ЗБОК

Дитсманн вярва, че успехът му зависи от неговото постоянство с прилагането на високи стандарти за ЗБОК, които отговарят на очакванията на клиентите или дори ги надхвърлят.

Сертификати

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Monaco ISO 9001 – 2023

ИЗТЕГЛИ

Netco Dietsmann ISO 9001 2015 – 2020

ИЗТЕГЛИ

Sonadiets – ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Energoremont ISO 9001 – 2020

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 14001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 45001 – 2018

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

DTSA 45001 – 14001

ИЗТЕГЛИ

DTSA ISO 9001

ИЗТЕГЛИ

DTSA MASE

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Russia ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001


ИЗТЕГЛИ

Dietscon ISO 9001

ИЗТЕГЛИ

Dietscon ISO 14001

ИЗТЕГЛИ

Dietscon ISO 45001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Safety & Environment Romania ISO 9001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Safety & Environment Romania ISO 14001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Safety & Environment Romania ISO 45001

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Gabon ISO 9001 – 2021

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Congo ISO 9001 – 2015

ИЗТЕГЛИ

Dietsmann Romania ISO 9001 – 2015