Управителен съвет

Управителният съвет отговаря за ежедневното управление на операциите на Дитсманн под надзора на Надзорния съвет.

Управителен съвет

Управителният съвет отговаря за ежедневното управление на операциите на Дитсманн под надзора на Надзорния съвет.

Той отговаря за развитието и изпълнението на стратегията на дружеството и за постигане на неговите стратегически цели. От Управителния съвет се изисква своевременно да информира Надзорния съвет, да се консултира с Надзорния съвет по важни въпроси и да представя определени важни решения пред Надзорния съвет за одобрение.

Членове на Управителния съвет

Peter Kütemann
Peter KütemannОсновател и президент
Cesare Canevese
Cesare CaneveseГлавен изпълнителен директор
Robertus Lindner
Robertus Lindner Правен директор на групата

Вътрешни правила

През 2007 г. Управителният съвет прие набор от вътрешни правила, които включват разпоредби съгласно най-добрите практики, предвидени в Нидерландския кодекс за корпоративното управление:

Вътрешни правила на Управителния съвет – PDF