Управителен съвет

Управителният съвет отговаря за ежедневното управление на операциите на Дитсманн под надзора на Надзорния съвет.

Управителен съвет

Управителният съвет отговаря за ежедневното управление на операциите на Дитсманн под надзора на Надзорния съвет.

Той отговаря за развитието и изпълнението на стратегията на дружеството и за постигане на неговите стратегически цели. От Управителния съвет се изисква своевременно да информира Надзорния съвет, да се консултира с Надзорния съвет по важни въпроси и да представя определени важни решения пред Надзорния съвет за одобрение.

Членове на Управителния съвет

Peter Kütemann
Peter KütemannОсновател и президент
Председател
Gilles Reynaert
Gilles ReynaertУправляващ директор
Заместник-председател
Hessel van Riel
Hessel van RielФинансов директор на Групата
Член
Alex Bouigue
Alex BouigueГлавен оперативен директор
Член

Корпоративна Организационна Структура на Дитманн

Вътрешни правила

През 2007 г. Управителният съвет прие набор от вътрешни правила, които включват разпоредби съгласно най-добрите практики, предвидени в Нидерландския кодекс за корпоративното управление:

Вътрешни правила на Управителния съвет – PDF

Надзорен съвет
Комисии