Свързани с експлоатация и поддръжка услуги за съоръжения за производство на нефт и газ

Дитсманн е посветило енергията си на планирането и управлението на планове за експлоатация и поддръжка на нефтени и газови инсталации, за да гарантира оптимизиране на безопасната експлоатационна работа, постигане на максимална работна наличност на оборудването и минимизиране на разходите. Накратко, Дитсманн се е специализирало в поддържане на производствените съоръжения на клиентите, за да могат те да извършват дейността си при минимални разходи, като същевременно постига най-високите стандарти за безопасност и опазване на околната среда в индустрията.

Благодарение на нашите задълбочени познания за всички основни видове нефтени и газови инсталации, оборудване и компоненти, ние сме независимият партньор, на който да поверите консолидирането, координирането и управлението на иначе разнородни и специфични дейности по поддръжката.

Цялостна, специализирана дейност

Експлоатацията и поддръжката представлява цялостен, специализиран пакет от услуги, който започва от разбирането за съоръжението и неговите процеси, заедно с целите на собственика. Ефективната поддръжка увеличава времето за ефективна работа на съоръженията – времето, през което те са налични за производство. Това води до увеличаване на оперативните приходи и до разширяване на производствения жизнен цикъл на активите, като по този начин намалява както капиталовите разходи на клиентите, така и рисковете за околната среда.

Ненадминато разбиране

Много големи международни и национални нефтени компании и други клиенти избират да се фокусират върху основните си дейности и поверяват на нас да се грижим за експлоатацията и поддръжката на техните производствени съоръжения. Над 40-годишен опит, натрупан по целия свят, ни позволява да развием ненадминато разбиране за това как, кога и къде да прилагаме най-ефективните методи за експлоатация и специализирани технологии за поддръжка.

Оптимална работа при минимални разходи

Ние поддържаме инсталирана база от десетки хиляди различни елементи и части оборудване, за всички компоненти на производствените съоръжения, в множество конфигурации. Нашият опит включва работа в най-екстремните работни среди, от арктически до тропически и от сухи пустини до влажни дъждовни гори. Също така ние сме натрупали безценни и обширни познания за въздействието на продукти като агресивни висококиселинни масла и серен газ върху инсталациите, оборудването и частите. Като непрекъснато анализираме тази информация и я прилагаме в нашите практики за експлоатация и поддръжка, ние осигуряваме оптимална работа при най-ниските възможни разходи.