Услуги за поддръжка за атомни електроцентрали

Повече от 40 години Дитсманн предоставя услуги за обща поддръжка в нефтения, газовия и енергийния сектор. Големи международни и национални компании са поверили на Дитсманн поддръжката на своите производствени съоръжения.
Експертните познания на Компанията в областта на поддръжката включват не само производствени съоръжения за проучване и добив в нефтената и газовата промишленост, конвенционални електроцентрали и минни съоръжения, но също и атомни електроцентрали.

В сектора на ядрената енергетика Дитсманн се позиционира като организация за техническа помощ, която предоставя услуги за интегрирана поддръжка по време на целия жизнен цикъл на атомната електроцентрала — от подготвителния етап до извеждането от експлоатация.

Нашите услуги за всеки етап от жизнения цикъл на атомна електроцентрала

ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП
  • Програмно планиране, мобилизиране на организациите и националната инфраструктура
  • Участие в подготовката на обекта и монтирането на оборудването
ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
  • Обхват на проекта, тръжно предложение, преговори, договор, проектиране
  • Участие в подготовката на обекта и монтирането на оборудването
ЕТАП НА СТРОИТЕЛСТВО И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
  • Дейности, свързани с оборудването на първи контур и оборудването на системите за вентилация и затопляне на въздуха
  • Дейности, свързани с оборудването на втори контур (системи за окачване, фланцови съединения; производството и монтажа на различни типове платформи за обслужване; оборудване за цикъла за ядренo гориво и за обходните тръбопроводи)
  • Дейности, свързани с поддръжката на сектора на оборудването на блоковете
  • Дейности, свързани със сектора на пожарозащитните системи
  • Дейности, свързани с поддръжката на сектора на оборудването за електроснабдяване (ремонти на утаителите на реакторите, механични пясъчни филтри, смяна на клапани и тръбопроводи, канали за тръби, заглушители, фиксатори и други типове фитинги)
  • Строителство на съоръжения за обработка на слабо- и среднорадиоактивни отпадъци, както и на цех за плазмена обработка във връзка с извеждането от експлоатация на възлите, които не работят

Препоръки

Дитсманн Груп има множество препоръки в областта на европейската ядрена енергетика. България: през 2017 г. беше създадена компанията Дитсманн Енергоремонт, след като Дитсманн придоби 97,5 % от акциите на „Енергоремонт холдинг“ АД — най-голямата компания за поддръжка в България с над 40-годишен опит в атомните и конвенционалните електроцентрали на Балканския полуостров и Източна Европа. Франция: Дитсманн работи по ITER от 2018 г. ITER е един от най-важните енергийни проекти на нашето време.

ИЗТЕГЛИ