Електрически съоръжения и апаратура

Dietsmann Technologies предоставя услуги по техническото обслужване и изграждането на електрически съоръжения и апаратура за инсталации за непрекъснато производство. В допълнение към проектите на Дружеството за експлоатация и поддръжка Dietsmann Technologies също така обслужва външни клиенти, включително национални и международни енергийни компании, големи външни изпълнители в сферата на инженеринга, осъществяването на поръчки и строителството, както и партньори на Дитсманн за съвместни предприятия.

Dietsmann Technologies е с централен офис в инженерно-строително съоръжение с площ 24 000 m2 в Salies du Salat, в Югозападна Франция, от където дружеството работи в тясно сътрудничество с екипа на Дитсманн за инженеринг и инспектиране, намиращ се в близкия град Тулуза. Dietsmann Technologies също така разполага с постоянни сателитни съоръжения в Габон, Република Конго и Ангола, където работи по крупни текущи проекти с клиенти и партньори – подизпълнители. Инженерите и техниците на Dietsmann Technologies са готови да бъдат мобилизирани за проекти „до ключ“ във всяка точка от земното кълбо.

Инженерни услуги за електрически съоръжения и апаратура

Нашите инженерни услуги за електрически съоръжения и апаратура включват:

  • Проектиране, изграждане и провеждане на изпитания на електрически табла, разпределителни шкафове, контролни шкафове и промишлени системи за автоматизация на процесите;
  • Изграждане на място на електрически съоръжения и монтаж на апаратура;
  • Провеждане на цялостни изпитания, калибриране и настройка, и въвеждане в експлоатация;
  • Техническа помощ за експлоатационния и обслужващия персонал.

Услуги, свързани с автоматизация на промишлени процеси

Програмиране на програмируеми логически контролери:

  • Функционални изследвания;
  • Програмиране (ABB, Siemens, Quantum, Telemecanique, Allen Bradley);
  • Монтаж по обекти и провеждане на изпитания, предварително и окончателно въвеждане в експлоатация.

Услуги, свързани с ОВК и херметизация

Нашите услуги, свързани с ОВК и херметизация, включват индивидуално проектирани и изградени системи за промишлена климатизация и контрол на въздуха. Проектите на клиентите обикновено започват с дефиниране на техническите спецификации, изготвяне на детайлна чернова и провеждане на изследвания относно обработката на въздуха, мрежите от тръби за отвеждане на въздуха и херметизация, и мрежите за охладена вода.

Изграждането в нашите работилници в Salies du Salat често включва интегриране и инсталиране на системи за контрол на климата и херметизация в индивидуално проектирани и изградени технически убежища. Системите могат да включват агрегати с обратен въздух, модули за рециклиране на охладена вода и директно разширение, хладилни агрегати с покривни системи против дефлаграция, адаптирани за различни климатични зони. Освен това ние изграждаме цялостни съоръжения за управление на климата по обектите.

Проектиране, инженеринг и изграждане на технически убежища

Техническите убежища, които са проектирани, оформени и изградени от Dietsmann Technologies, могат да се открият в обекти за търсене и добив на нефт и газ в морето и на сушата, в рафинерии за обработка на добитите суровини, в конвенционални и ядрени електроцентрали и на други промишлени обекти по целия свят.
Тъй като те обикновено се индивидуално проектирани и изградени на база „до ключ“, така че да задоволят конкретните нужди на клиентите за най-различни приложения – както и за да се справят с климатични и други предизвикателства – видът, големината, функцията, оборудването и принадлежностите на тези убежища варират изключително много. Често изградени за екстремни експлоатационни среди – от платформи в бурни води до тропическа влажност или замръзнала арктическа тундра – убежищата обикновено включват собствени специализирани системи за ОВК и са проектирани и изградени така, че да устоят на рискове от пожар, експлозия, токсични и вредни газове, прах и влага.

Нашите технически убежища обикновено се изграждат във фабрика ни в Salies du Salat и се доставят до обекта на клиента, където нашите инженери могат да помогнат за монтажа на място, предварителното и окончателно въвеждане в експлоатация и началното стартиране. Много от тях се използват като място за помещаване в рамките на обекта на нашите промишлени системи за автоматизация и контрол на процесите, разпределителни шкафове за електрически системи и помещения за поместване на апаратура. Други се използват като офиси за обекта, жилищни помещения в морето или на брега, лаборатории, електроразпределителни убежища, такива за телефонни и други комуникационни системи, работилници, гардероби и душ кабини и др.
Някои са прикрепени към ремаркета, за случаите, когато се изисква мобилност.

Поръчване на резервни части, компоненти и материали

Отделът на Dietsmann Technologies за международна търговия обслужва изискванията на Dietsmann Group, големи международни и национални компании в нефтената и газовата промишленост, собственици и оператори на конвенционални и ядрени електроцентрали и EPC изпълнители за закупуването и ремонта на резервни части, машини, оборудване, компоненти и материали.
Нашият екип от специалисти предлага съвети на клиентите, управлява търговете процедури от тяхно име, провежда преговори и закупува части и материали от производители и търговци на възможно най-добрите цени и се грижи изискванията да се изпълняват своевременно и доставките да се извършват до обекта на клиента.

Ние проверяваме доставените резервни части, компоненти и други материали, окомплектоваме партидата в нашите складови помещения в Salies du Salat и управляваме логистиката за сигурна доставка до обектите по целия свят. В нашите работилници във Франция и в полеви условия ние също така ремонтираме и възстановяваме компоненти като например турбокомпресори, регулатори, реактивни помпи, инжекционни системи и дизелови двигатели.

Dietsmann Technologies SA

Zone Industrielle
31260 Salies du Salat
Франция
тел.: +33 56 198 4670
моб. тел: +33 (0)5 61 97 48 43
e-mail: Формуляр за връзка