ОСНОВНАТА НИ ДЕЙНОСТ: ПОДДРЪЖКА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Нашата стопанска дейност е поддръжката на енергетиката. Поддръжката в основата си е инструмент за гарантиране и повишаване на производството. Нашият експертен опит включва нефтената и газовата промишленост, конвенционалните и ядрените електроцентрали. Ние оптимизираме безопасната оперативна работа, повишаваме максимално наличността на оборудването и свеждаме разходите до минимум. Поддържаме производствените съоръжения на нашите клиенти и техните електроцентрали, така че да функционират безопасно и ефективно при минимални разходи. В лицето на Дитсманн разполагате с доверен, независим партньор, който ще консолидира, координира и управлява всички Ваши дейности по поддръжката.

Цялостна, специализирана дейност

Експлоатацията и поддръжката представлява цялостна, специализирана услуга, която започва с добиването на разбиране за съоръжението и неговите процеси, заедно с целите на собственика. Ефективната поддръжка увеличава времето за ефективна работа на съоръженията – времето, през което те са налични за производство. Професионалната поддръжка не само увеличава оперативните приходи, но също така намалява капиталовите разходи като удължава продуктивния жизнен цикъл на активите.

Ненадминато разбиране

Много големи международни и национални нефтени компании и други клиенти избират да се фокусират върху основните си дейности и поверяват на нас да се грижим за експлоатацията и поддръжката на техните производствени съоръжения. Над 40-годишен опит, натрупан по целия свят, ни позволява да развием ненадминато разбиране за това как, кога и къде да прилагаме най-ефективните методи за експлоатация и специализирани технологии за поддръжка.

Оптимална работа при минимални разходи

Ние поддържаме инсталирана база от десетки хиляди различни елементи и части оборудване, за всички компоненти на производствените съоръжения, в множество конфигурации. Нашият опит включва работа в екстремни условия, от арктически до влажни дъждовни гори. Също така знаем какво е въздействието на продукти като агресивни висококиселинни масла и серен газ върху инсталациите, оборудването и частите. Като непрекъснато анализираме тази информация и я прилагаме в нашите практики за експлоатация и поддръжка, ние осигуряваме оптимална работа при най-ниските възможни разходи.