Услуги, свързани с техническо обслужване и инспектиране

Поддръжката е сложна задача, която включва експертен анализ на изискванията, техническа поддръжка, планиране, инспектиране и накрая управление на цялостната дейност. Техническото обслужване и инспектиране е в основата на тази дейност.

Оптимизирани дейности въз основа на най-добрите практики

Техническото обслужване обикновено започва по време на проектирането, закупуването и изграждането на ново съоръжение, докато ние работим ръка за ръка със собствениците на активите, за да интегрираме техния оперативен опит, техните конкретни познания за инсталациите и географския контекст. На този етап дефинираме оптимизирани дейности за техническо обслужване и инспектиране въз основа на най-добрите практики, извлечени от нашия богат опит с експлоатацията и поддръжката на инсталации.

OPERIOM

Първата стъпка е да се сортира оборудването на инсталацията по елементи за поддръжка и да се изготви списък на резервните части. Цялата тази информация се подава към OPERIOM – нашата уникална собствена база данни за анализ на оборудването. OPERIOM съдържа цялата ключова информация за поддръжката и историята на над 10 000 различни артикула оборудване и всеки от нашите специалисти по поддръжката може да прави справки онлайн винаги, когато има нужда и независимо къде се намира по света.

OPTIOM

Точният и непрекъснат мониторинг на различни параметри е от изключително значение за изпълнението на ключовите показатели за ефективност, както и на очакванията на клиентите. За да постигнем това и да помогнем на нашите служители по обектите, ние сме проектирали и разработили специализиран инструмент за управление на експлоатационните технически параметри на цялото оборудване, което считаме, че играе жизненоважна и критична роля за дадена инсталация. Ключовата полза от този инструмент е, че той обхваща целия опит, натрупан от Дитсманн при работата си на множество различни обекти, и дава възможност да се следи развитието на нашата ефективност. Потребителите на OPTIOM могат да генерират технически доклади и да получават пряк достъп до информация, като например резултатите от техническите показатели за поддръжката, наличността на оборудването и неговата ефективност, както и важни събития, които са се случили с него. OPTIOM играе решаваща роля за дейностите по мониторинга, достъпа до техническа информация и създаването на база данни със споделени познания за всички служители на Групата.

Оптимално прехвърляне на ноу-хау

Нашите услуги, свързани с техническо обслужване и инспектиране, включват управление на документацията, проучвания на възможностите за поддръжка и за инспектиране, дефиниране на препоръките за резервни части и инструменти, осъществяване на поръчки, управление на складовите наличности и планове и процедури за поддръжка и инспектиране. Нашите клиенти също така се възползват от нашата компютърна система за управление на поддръжката (CMMS), дефинирана и прилагана при началното въвеждане в експлоатация и актуализирана по време на жизнения цикъл на инсталацията. Използването на един и същи партньор за техническото обслужване и инспектиране и за услугите, свързани с експлоатацията и поддръжката гарантира оптимално прехвърляне на ноу-хау и гладък преход към експлоатационната фаза.