Началото

Peter Kütemann основава Дитсманн в Нидерландия през 1977 г. Неговото предприятие започва като дружество за техническа помощ, обслужващо нефтени и газови компании, работещи в холандския сектор на Северно море. По това време тези компании наемат щатен технически персонал за обслужване на експлоатацията и поддръжката. Само в изключителни случаи се възлагат силно специализирани поръчки за подизпълнение.

Нефтените компании разпознават предимствата на аутсорсинга

Нефтените компании постепенно осъзнават, че възлагането на външни изпълнители ще ги направи по-гъвкави и ще им позволи да работят по-рентабилно. В резултат на това се прилага аутсорсинг за редица функции, които не се считат за критични за стопанската дейност. Peter Kütemann първи създава работещо предложение за аутсорсинг на поддръжката без загуба на контрол върху активите на собственик.

80-те години на 20-и век – бързо международно разрастване

Дитсманн бързо се разраства и открива своя първи международен офис в Абърдийн в началото на 1982 г. По-късно през същата година е основано дружеството Dietsmann France S.A. с цел да се фокусира върху франкофонските пазари. През 1987 г.е придобито дружеството Sudmarine, базирано в Марсилия. Това дружество разполага със значителна стопанска дейност в сферата на механическата поддръжка и има добре утвърден капацитет за закупуване на френски резервни части.

През 1989 г. Дитсманн придобива Setram, дружество в Югозападна Франция с широки възможности в сферата на електрическите съоръжения и апаратура, както и добре изградена договорна база в рамките на френската нефтена промишленост. Клоновете на Setram в Габон и Република Конго допълнително укрепват присъствието на Дитсманн в Африка. Така са обединени възможностите за механическа поддръжка и поддръжка на електрически съоръжения и апаратура в тези държави и е създадено първото в света дружество за мултидисциплинарни услуги за поддръжка в този сектор. Тази нова концепция се оказва благоприятна за спечелването на първия интегриран договор на Дитсманн за експлоатация и поддръжка, възложен от Elf.

90-те години на 20-и век – въвежда се концепцията за интегрирана експлоатация и поддръжка

След този успех Дитсманн формализира своята концепция за интегрирана експлоатация и поддръжка, която се превръща в поредната иновация в сферата на договорите за поддръжка. Нейният формат на „споделени цели“ позволява на клиентите на Дитсманн на практика да престанат да се занимават с ежедневните операции за поддръжка, като в същото време запазват контрола върху работата на своите активи.

През 1996 г. е придобито дружеството Comerint от италианската ENI Group. То разполага с нова, но допълваща предишните гама от продукти, пазари и клиенти. Comerint в качеството си на основното дружество за експлоатационно обслужване на Snamprogetti е добре утвърдено на италианската индустриална сцена. Със своя фокус върху услугите за рафинерийната и нефтохимическата промишленост и специализираните услуги в сферата на обучението и преноса на технологии, техническа помощ и системи за експлоатация и управление, Comerint укрепва Дитсманн с нови регионални взаимоотношения в Нигерия, Либия и Саудитска Арабия.

Дитсманн днес

Неотклонният фокус на Дитсманн върху неговите основни дейности и върху качеството на предлаганите от него услуги води до превръщането му в най-голямото независимо дружество, специализирано в експлоатация и поддръжка, и техническо обслужване и инспектиране на съоръжения за непрекъснато производство в нефтената и газовата промишленост, конвенционалната и ядрената енергетика, и минната индустрия.

През август на 2017 г. Дитсманн придобива 97,5% от дяловете на „Енергоремонт Холдинг“ в България. С „Енергоремонт“ Дитсманн не само поема контрола върху най-голямото дружество за поддръжка в България, но също така получава достъп до секторите на ядрената и конвенционалната енергетика и минната промишленост на Балканския полуостров и в Източна Европа.
Дитсманн вижда голям потенциал за разрастване в България и балканските държави и ще се фокусира върху по-нататъшното развитие на основните дейности на „Дитсманн Енергоремонт“ – поддръжката, оптимизацията и модифицирането на съоръжения за производство на електроенергия, рафинерии и минни инсталации, включително въвеждане и прилагане на нови технологии при обучението, мониторинга и инспектирането. Името на дружеството е променено на „Дитсманн Енергоремонт“ през ноември 2017 г.

Дитсманн се намира в добра позиция да задържи водещата си роля, благодарение на своята ненадмината база от доволни клиенти, своя опит и експертни познания, и оптималното използване на местните ресурси. Тази комбинация гарантира предлагането на услуги от световна класа за експлоатация и поддръжка на съоръжения, едновременно със създаване на добри отношения със служителите и местно развитие.

Дитсманн не само обслужва много международни и национални енергийни дружества по целия свят, но също така се грижи за експлоатацията и поддръжката на производствени съоръжения в нефтената и газовата промишленост, конвенционалната и ядрената енергетика, и минната индустрия. Електроцентралите, които Дитсманн поддържа, имат комбинирана инсталирана мощност от над 15 гигавата, което включва както генераторни блокове на газ, така и такива, задвижвани от парни турбини.

Към момента в Дитсманн са наети на работа над 6000 души и има местно присъствие в повече държави в Европа, Африка, Азия и Южна Америка, отколкото който и да било друг от неговите конкуренти.

Дитсманн е независима частна компания и не планира да променя това. Дитсманн не е свързана с никой производител или строителна фирма и, за разлика от други доставчици на „независими“ услуги за поддръжка, не използва своите услуги като повод за производство и продажба на резервни части или подобрения.
През 2017 г. общите приходи на Дитсманн възлизат на 310 милиона евро (2016 г. – 325 милиона евро).

Дитсманн винаги поставя своите клиенти и техните цели на първо място и винаги ще продължава да го прави, но никога няма да направи компромис с безопасността на хората и околната среда или с качеството на своите услуги. Дитсманн винаги е работило по начин, който отразява неговата корпоративна култура и винаги ще продължава да го прави; това е култура, която включва етичните ценности почтеност, уважение, лоялност, ефективност и прозрачност.