Послание от Президента

Поддръжка за устойчиво производство на енергия

Светът се нуждае от енергия. Глобалното търсене на енергия ще продължава да нараства в обозримото бъдеще. За посрещане на бъдещите нужди ще са необходими всички форми на енергия – конвенционална, като въглевъдородна или ядрена, както и неконвенционална, като вятърна и слънчева.

Впродължение на повече от 40 години, от основаването на Дитсманн, ние сме натрупали изключителен опит с оптимизирането както на разработени, така и на неразработени активи и сме изградили огромна и уникална аналитична база данни със сервизната история на най-различни видове оборудване. Този опит и познания в съчетание с използването на усъвършенствани цифрови технологии, позволява на Дитсманн да гарантира експлоатацията и поддръжката на активите за производство на енергия по най-ефикасния и екологично отговорен начин и при най-ниските за индустрията разходи за поддръжка за произведена единица енергия.
През 2017 г. Дитсманн в ролята си на пазарен и технологичен лидер поддържаше инсталации за добив на нефт и газ в морето и на сушата, съоръжения за втечнен природен газ (ВПГ) и конвенционални, неконвенционални и ядрени електроцентрали в 16 държави, произвеждащи общо близо 2,5 милиона барела нефт дневно, 10 милиарда кубически фута газ дневно и 15 гигавата електричество.

Устойчивата ефективност на поддръжката за енергийната промишленост е задължително изискване за екологосъобразна и безопасна работа на съоръженията. Доказано е, че почти всички злополуки, водещи до човешки страдания, екологични щети и унищожаване на активи, биха могли да се избегнат посредством професионална, ефективна поддръжка. Дитсманн има една от най-добрите истории на безопасност в индустрията и е твърдо решено да задържи своите резултати на същото водещо равнище.

Основната полза от поддръжката е, че в крайна сметка води до по-висока работна наличност на инсталациите и повишен производствен капацитет. Достъпът в реално време до нашата база данни със сервизната история на различни видове оборудване, както и до усъвършенствани технологии, използващи изкуствен интелект (ИИ) и виртуална реалност (ВР), означава, че нашите висококвалифицирани инженери и техници могат да осигурят по-добри резултати: резултати, които водят до по-малко интервенции, по дълъг жизнен цикъл и оптимизирани запаси от резервни части чрез технология за прогнозиране на нуждите от поддръжка и оптимизирано планиране. Вярваме, че това е най-добрата експлоатационна и екологична практика, която един собственик или оператор на активи би могъл да си пожелае. За да поговорите с нас относно поддръжката на Вашите производствени активи, се свържете с Вашия представител на Дитсманн в Монако или Тулуза, или с някое от нашите дъщерни дружества.

Peter Kütemann
Основател и президент