Ценности

Дитсманн се вдъхновява от принципите почтеност, уважение, лоялност, ефективност и прозрачност и се ангажира да ги отстоява. Всеотдайността и професионализмът на служителите на дружеството отразяват неговите ценности и се явяват решаващи фактори за гарантиране на дълготрайните му успехи.

Нашите ценности са интегрирани в ангажиментите, които сме поели към нашите заинтересовани лица:

Поемаме ангажимент пред нашите клиенти:

 • винаги да се вслушваме в тях и да се учим от тях
 • да персонализираме нашите услуги съгласно конкретните им изисквания
 • да предлагаме ефективни индустриални решения за експлоатация и поддръжка
 • да използваме най-съвременни, но същевременно доказани в практиката, технологии и авангардни практики за работа
 • постоянно да внасяме подобрения във всичко, което правим
 • да отговаряме на техните очаквания или дори да ги надхвърляме, при оптимално съотношение на разходи спрямо ползи
 • да казваме истината във всички рекламни послания и форми на комуникация

Поемаме ангажимент пред нашите служители да:

 • осигуряваме безопасна и благоприятна работна среда
 • гарантираме равни възможности
 • насърчаваме атмосфера на екипна работа и взаимно уважение
 • мотивираме, предоставяме възможности и насърчаваме творчеството и иновациите
 • улесняваме и управляваме местните и международни кариерни възможности

Поемаме ангажимент пред обществото като цяло:

 • стриктно да прилагаме най-високите етични стандарт
 • да уважаваме и да се грижим за околната среда
 • да се стремим да бъдем добър корпоративен гражданин