КАМПАНИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗБОК

Бизнес културата на Дитсманн се основава на твърдото убеждение, че здравето, безопасността, сигурността, социалните, екологични и качествени изисквания следва да бъдат по-важни от всички икономически съображения; тя прилага проактивен подход към гарантирането на безопасни и здравословни условия на труд и се стреми към най-високото възможно качество на услугите. В потвърждение на нашия ангажимент постоянно да подобряваме ЗБОК, освен нашите регулярни вътрешни кампании относно ЗБОК, всяка година посвещаваме специални материали на кампаниите за повишаване на информираността относно безопасността и качеството, във връзка със Световния ден на безопасността и Световния ден на качеството.

БОЛЕСТИ, ПРЕНАСЯНИ ОТ КЪРЛЕЖИТЕ

Дитсманн стартира кампания за превенция на болестите, пренасяни от кърлежи, тъй като извършва дейността си в държави, които са засегнати от този вид болести.

КАМПАНИЯ СРЕЩУ БОЛЕСТИТЕ, ПРЕНАСЯНИ ОТ КОМАРИ

Комарите предизвикват около 700 000 смъртни случая всяка година от болести като малария, тропическа треска, лейшманиоза, западнонилска треска, чикунгуня, жълта треска, треска зика, японски енцефалит и треска от долината Рифт. Рискът от заразяване с пренасяна от комарите болест грози много от нашите служители по света, особено тези, които живеят и/или работят в Африка, Азия и Южна Америка.

ТРУДОВИ И БИТОВИ ЗЛОПОЛУКИ

У дома и на работното място всички имаме една и съща цел: да избягваме злополуките. Грижете се за себе си и за своето семейство, приятели и колеги. „Помисли, преди да действаш“ – през цялото време трябва да се водите от тази мисъл.

СВЕТОВЕН ДЕН НА КАЧЕСТВОТО

Още от самото си основаване през 1977 г., Дитсманн отдава специален приоритет на предоставянето на висококачествени услуги на своите клиенти. Към настоящия момент повечето от дъщерните дружества на Дитсманн са с издаден сертификат по ISO 9001. ISO 9001 е широко признат международен стандарт за системите за управление на качеството на дадена организация, независимо от нейната големина и дейности.
В потвърждение на нашия ангажимент постоянно да подобряваме качеството, освен нашите регулярни вътрешни кампании относно качеството, всяка година посвещаваме специални материали на кампания за повишаване на информираността относно качеството по случай Световния ден на качеството, който се чества през ноември.

КАМПАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ

Дитсманн е поело твърд ангажимент за спазване на най-стриктни стандарти за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество (ЗБОК) и прилага всички правила за безопасност на своите клиенти докато работи на техните обекти. Непрекъснатото усъвършенстване също е много важно за Дитсманн.

БЕЗОПАСНИ ПОВДИГАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Дитсманн е поело твърд ангажимент за спазване на най-стриктни стандарти за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество (ЗБОK). По тази причина, Дитсманн не само прилага всички правила за безопасност на клиентите при работа на техните обекти, но в допълнение към това е формулирало и набор от 12 собствени правила, които са пряко свързани с основната дейност на дружеството. Едно от 12-те правила на Дитсманн за безопасна поддръжка е свързано с повдигателните операции.

КАМПАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

След кампаниите за ЗБОК относно сърдечносъдовите заболявания, превенцията на алкохолизма и превенцията на ХИВ, сега сме се ангажирали и с превенцията на мускулно-скелетни нарушения.

КАМПАНИЯ ЗА ГРИЖИ ЗА РЪЦЕТЕ

Кампанията на Дитсманн относно безопасността беше изцяло насочена към грижите за ръцете. Тази година всички служители на Дитсманн бяха информирани относно опасностите по време на ръчен труд и какво могат да направят, за да защитят ръцете си и да избегнат наранявания. В хода на кампанията беше разяснено какви са безопасните практики за ръчен труд и беше показано как да подобрим методите си на работа, да избегнем рисковете и да предотвратим злополуки, свързани с ръцете.

КАМПАНИЯ ЗА БОРАВЕНЕ С ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ

Гърбът Ви е от ключово значение за почти всичко, което правите. Ходене, сядане, вдигане. Не бихте могли да правите тези неща без помощта на гърба си. Затова, когато боравите с материали по време на работа, грижете се за своя гръб.
Вдигането на тежък предмет или просто вдигане по грешен начин може да предизвика сериозна травма на гърба. В дългосрочен план положението може дори да се влоши. Повтарящото се боравене или вдигане на материали без подходяща грижа може да предизвика хронично увреждане на гръбначния Ви стълб и в крайна сметка да доведе до трайна инвалидност.