Кампания за безопасно шофиране

Дитсманн е поело твърд ангажимент за спазване на най-стриктни стандарти за здраве, безопасност, опазване на околната среда и качество (ЗБОК) и прилага всички правила за безопасност на своите клиенти докато работи на техните обекти. Непрекъснатото усъвършенстване също е много важно за Дитсманн.
Едно от 12-те правила на Дитсманн за безопасна поддръжка е свързано с управлението на моторни превозни средства. Дитсманн насочи допълнително внимание към това правило при провеждането на кампанията за безопасно шофиране. Кампания за безопасно шофиране беше проведена на пет езика.

Поведение, с което трябва да се съобразяваме за безопасно шофиране

 • Винаги шофирайте със затворени прозорци и заключени врати на превозното средство
 • Спазвайте всички правила за сигурност на съответното дъщерно дружество
 • Внимателно подготвяйте всеки маршрут
 • Ако има определен „план за управление на пътуването“, спазвайте го
 • При нощно шофиране, придържайте се към основните пътища и паркирайте превозното средство на добре осветено място
 • По време на шофиране периодично проверявайте пространството около превозното средство
 • Докладвайте на ръководството за всички инциденти, свързани със сигурността
 • Дръжте средство за комуникация в превозното средство за сигнализиране при спешни случаи и се погрижете да е с напълно заредена батерия, преди да тръгнете на път
 • Винаги заключвайте превозното средство при паркиране, дори ако го оставяте само за няколко минути
 • Не дръжте ключовете за дома си на същата връзка като тези за превозното средство
 • Никога не оставяйте ценни вещи в превозното средство на видимо място
 • Не спирайте своето превозно средство за никого, освен за представители на длъжностните органи (армията, полицията, службите за спешна помощ)

Политика на Дитсманн относно шофирането

 • Всички шофьори трябва да притежават валидна шофьорска книжка
 • Шофьорът трябва да използва предпазния колан и отговаря за това всички пътници да използват предпазен колан
 • Използването на мобилен телефон по време на шофиране е забранено
 • Ограниченията на скоростта винаги трябва да се спазват
 • Забранено е транспортирането на хора в каросерията на камион или в багажника на пикап
 • Забранено е шофирането под влиянието на алкохол и/или наркотични вещества

Управление на моторни превозни средства

За да управлявате моторно превозно средство

Трябва да

 • имате валидна шофьорска книжка и разрешение от ръководството
 • сте обучени за безопасно управление
 • използвате предпазния колан, да се грижите всички пътници да използват предпазни колани и да спазвате ограниченията на скоростта
 • провеждате регулярна проверка на превозното средство
 • докладвате за всички инциденти

Не трябва да

 • използвате моторно превозно средство под влиянието на алкохол и/или наркотични вещества
 • използвате мобилен телефон по време на шофиране

Шофирайте безопасно – безопасността на всички зависи от това!