Комисии на Надзорния съвет

При пълно съответствие с Нидерландския кодекс за корпоративното управление Надзорният съвет се подкрепя от две комисии, съставени от негови членове: Комисия по проверките и Комисия за избирането, назначаването и определянето на възнагражденията.

Комисия по проверките  (връзка към мандата):

Председател – Andre Jonkman
Член – Ondine Smulders

Комисия за избирането, назначаването и определянето на възнагражденията (връзка към мандата):

Председател – (да се определи)
Член – Anouschka Kütemann