Партньори

БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ ЗА СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Mисията на Monaco Impact е да насърчава, улеснява и обединява благотворителни инициативи, организации и институти в Монако с цел да постави Монако на картата като световен център на филантропията и с това да допринесе за положителния имидж на Монако в целия свят.

Визията на Monaco Impact е да популяризира Монако като център на активни глобални граждани, като едновременно с това разширява базата на местните филантропи и инвеститори в социалното въздействие чрез непрекъснато образование, сътрудничество и споделяне на иновативни подходи към глобалните предизвикателства.
Monaco Impact идентифицира най-добрите практики и иновативни подходи и подкрепя обещаващи решения на глобалните предизвикателства в рамките на своите области на действие: здравеопазване, чиста вода, земеделие (преди под името Dadtco), образование, равенство между половете, следконфликтно развитие и генериране на доходи (микрокредитиране).
За да направи своите инициативи за социално въздействие възможни, Monaco Impact активно насърчава филантропски инвестиции в гражданите, организациите и институциите на Монако.
Monaco Impact осъществява контакт между потенциални филантропи с желание за инвестиране с реномирани благотворителни организации, които търсят финансиране за конкретни и насочени проекти в рамките на неговите области на действие като организира информационни срещи и мероприятия.
Monaco Impact, неговите поддръжници, инвеститорите в неговите инициативи и благотворителните организации, които то подкрепя, са ангажирани със спазването на най-строгите стандарти за прозрачност, почтеност и честност по отношение на техните заинтересовани лица, благодетели, длъжностни органи и обществото като цяло.

Основаващото се на взаимното доверие партньорство между Дитсманн и Monaco Impact води началото си още от създаването на сдружението с нестопанска цел. Дитсманн подкрепя Monaco Impact както финансово, така и с ресурси, като например офис пространство и уебсайт.
Допълнителна информация: www.monaco-impact.org

Минералогически и геоложки музей (МГМ)

Ако Вашият Минералогически и геоложки музей (МГМ) бъде принуден да затвори врати завинаги, какво можете да направите, за да спасите поне част от Вашата колекция от 140 000 уникални екземпляра на кристали, минерали, руди и фосили за обществото? Това беше предизвикателството, пред което бяха изправени възпитаниците на Технологичния университет Делфт, Нидерландия.

МГМ отваря врати за обществеността през 1912 г. На показ са образци, събирани от минните инженери и персонала и студентите от ТУ Делфт още от 40-те години на 19-и век. Колекцията продължава да се разраства до преди няколко години, когато поради финансови и пространствени ограничения се налага музеят да бъде затворен за обществеността. През 2013 г. ТУ Делфт се изправя пред тотално разваляне на колекцията и необратимо затваряне на музея. Тогава възпитаниците на университета се притичат на помощ. Тяхната реакция е да стартират инициативата „Проект Brightstone“ – цялостна кампания за намиране на външни спонсори, с чиято помощ да бъде спасена поне част от колекцията за университета и за обществото.
През 2014 г. Дитсманн се намесва като „спасителен спонсор“ на МГМ с обещание за спонсориране през следващите 10 години. На 4 април 2014 г. Президентът и Главен изпълнителен директор на Дитсманн г-н Peter Kütemann тържествено връчва чек за 1 милион евро – общата сума за подпомагане, събрана от четири основни спонсора за повторното откриване на МГМ – на Председателя на Фондация МГМ, г-н Duco Drenth.
Обещанието за спонсориране, дадено от Дитсманн за следващите 10 години, дава възможност на основната част от колекцията, включително 25 уникални, ръчнообработени експоната, витрини и сбирки от минерали да бъде преместена на втория етаж на ТУ Делфт в Научния център на адрес ул. Mijnbouwstraat 120, в град Делфт. Централната зона, където над 4000 различни, специални и много стойностни екземпляра ще бъдат показвани, ще бъде наречена „Dietsmann Hall“. „Новият“ Минералогически и геоложки музей (МГМ) ще бъде официално открит на 28 април 2015 г. Официалните гости ще включват кмета на Дефлт и президента на университета.

Допълнителни подробности могат да бъдат намерени на адрес: sciencecentre.tudelft.nl

Холандското дружество за развитие на земеделието и търговията (DADTCO) представлява социално предприятие, ангажирано с намаляване на бедността чрез предприемаческо усърдие, добри методи за бизнес и смелост за иновации.

DADTCO разработи и патентова Автономното мобилно обработващо съоръжение (АМОС), самостоятелна мобилна фабрика за преработване на маниока. Маниоката е нишестена коренова култура, която се отглежда от милиони дребни земеделски стопани в цяла Африка, която въпреки това никога не е достигала до комерсиално производство в Африка. АМОС може да бъде придвижвано до райони, произвеждащи маниока, където да преработва много нетрайните корени на маниоката до маниокова пита (паста). Тази маниокова пита се явява междинен продукт, който има срок на годност от поне шест месеца.
Питите могат да се използват в пивоварната индустрия (като заместител на малцовия ечемик), могат да се изсушават и да се мелят до висококачествено маниоково брашно и/или да се рафинират до скорбяла или до производни на скорбялата. Маниоковата пита съдържа 45% до 50% по-малко вода от необработените корени, което означава, че можете да транспортирате три пъти повече маниокови пити, отколкото корени.
Удълженият срок на годност на питата заедно с намаления ѝ обем се явява решение на фундаменталния ограничаващ фактор, който е спирал превръщането на маниоката в предпочитан източник на скорбяла за промишлени цели. Всички дребни земеделски производители на маниока могат да се възползват от АМОС и да получат едно и също справедливо възнаграждение за своя продукт. Пазарните възможности, създадени от АМОС позволяват на дребните земеделски производители да генерират приходи за пръв път в живота си. Веригата за достави на DADTCO прилага приобщаващ и устойчив подход. Чрез въвеждането на нови модели за земеделие, организацията е натрупала задълбочени експертни познания и опит в разработването и реализацията на приобщаващи концепции за стойностната верига в земеделието, които укрепват ефективността на добивите при земеделските култури, като в същото време предоставят на дребните производители сигурен пазар.
Също така Дитсманн даде възможност на DADTCO да организира приобщаваща верига на доставките и програма за устойчиво земеделие. Партньорството между Дитсманн и DADTCO води началото си още от първите опити на DADTCO с обработването на маниока в Нигерия. Това партньорство, което се основава на взаимно доверие, позволява на дребните земеделски производители да генерират приходи и по този начин да бъдат самостоятелни.

Допълнителна информация:

Федерацията по волейбол на Монако, основана през 1987 г., отговаря за управлението, организирането и развитието на волейбола и плажния волейбол в Княжество Монако. Федерацията също така гарантира спазване на националните и международни правила във волейбола и плажния волейбол, както и на спортната етика.

През септември 2013 г. Christian Palmaro – президент на Федерацията по волейбол на Монако (FMVB), и Peter Kütemann – основател и президент на Дитсманн, подписаха двугодишен договор за партньорство.
Като партньор на Федерацията по волейбол на Монако, Дитсманн подкрепя отборите по волейбол и плажен волейбол, които представляват цветовете на Монако на най-високото равнище и допринасят за хармоничното развитие на социалния живот в Княжество Монако. От неговите 6000 служители по целия свят, 130 работят в отдела на Дитсманн за международна подкрепа и координация в Монако.
Тези ресурси, предоставени от Дитсманн, ще позволят на отборите да получат квалифицирани треньори, спортна подготовка и технологии в допълнение към дейностите, предлагани на членовете на Волейболната спортна асоциация на Монако.

Допълнителна информация: www.federation-volleyball.mc

Благотворителният пробег „Без финална линия“ е едно от най-големите благотворителни събития в Монако. Той се организира от Асоциация „Деца и бъдеще“ и всяка година пробегът NFL, „Туптящо сърце“, мобилизира все по-голям брой участници, които избират да комбинират своите спортни усилия с щедрост. Успехът на пробега NFL се дължи на един простичък принцип: достъпност за всички. Всеки, който се регистрира, пробягва или извървява трасе с дължина 1400 m, което е отворено 24 часа в денонощието в продължение на осем дни, колкото пъти всеки иска. Едно евро се дарява на „Деца и бъдеще“ за всеки извървян или пробяган километър.

Асоциацията използва парите, за да подкрепя проекти като Кардиоторакалния център на Монако. От 1987 г. насам центърът лекува пациенти, доведени от хуманитарни организации. Под грижите на центъра деца с вродени сърдечни заболявания не само имат шанс за операция, но и за пребиваване при приемни семейства докато се възстановят достатъчно, за да се завърнат в родните си държави.
През 2014 г. Асоциацията закупи и оборудване за оказване на помощ на деца с интелектуални затруднения в Княжеството, осигури финансово подпомагане на жертвите на конфликта в Сирия, по-специално на деца, намерили убежище в Ливан, подкрепи социалната и професионална интеграция на млади хора от райони в неравностойно положение, особено от Сенегал, подкрепи повторната интеграция на улични деца в Мадагаскар и, в сътрудничество с Fight Aids – благотворителна организация под председателството на нейно височество, принцеса Стефани – финансира дом за ХИВ-позитивни деца в Карпентрас в Южна Франция.
Дитсманн е един от официалните спонсори на „Без финална линия“ от 2008 г. насам. През 2014 г. служителите на Дитсманн отговориха на предизвикателството и изведоха отбор от 178 участници, които избягаха сумарно 8041 километра и завършиха на 7-о място сред общо 362 регистрирани отбора. Дитсманн се гордее с постижението на своя отбор, с радост дари над 8000 евро в подкрепа на различните проекти на Асоциацията и с нетърпение очаква възможността отново да подкрепи Асоциацията през ноември 2015 г.

Допълнителна информация: www.nofinishline.com