Библиотека с документи

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ

Доклад относно корпоративната устойчивост за 2022 г

ИЗТЕГЛИ

Доклад относно корпоративната устойчивост за 2021 г

ИЗТЕГЛИ

Доклад относно корпоративната устойчивост за 2020 г

ИЗТЕГЛИ

Доклад относно корпоративната устойчивост за 2019 г

ИЗТЕГЛИ

Доклад относно корпоративната устойчивост за 2018 г

ИЗТЕГЛИ

Доклад относно корпоративната устойчивост за 2017 г

ИЗТЕГЛИ

Съобщение на Дитсманн относно напредъка, 2016 г

ИЗТЕГЛИ

Съобщение на Дитсманн относно напредъка, 2015 г

ИЗТЕГЛИ

Съобщение на Дитсманн относно напредъка, 2014 г

ИЗТЕГЛИ

Съобщение на Дитсманн относно напредъка, 2013 г

ИЗТЕГЛИ

Съобщение на Дитсманн относно напредъка, 2012 г

Supervisory Board Regulations

ИЗТЕГЛИ

Вътрешни правила на Надзорния съвет

Management Board Regulations

ИЗТЕГЛИ

Вътрешни правила на Управителния съвет

Terms of Reference Audit Committee

ИЗТЕГЛИ

Мандат, Комисия по проверките

Terms of Reference for the Selection, Appointment and Remuneration Committee

ИЗТЕГЛИ

Мандат, Комисия по избирането, назначаването и определянето на възнагражденията

Насладете се на календара на Дитсманн върху работния плот на своя компютър

За да инсталирате своето изображение на работния плот:

  • Изберете с мишката резолюцията, която най-добре пасва на Вашия екран.
  • Когато се отвори изображението, щракнете с десния бутон на мишката върху него.
  • Изберете ‘Set as Background’ (задаване като фон или тапет).

Обикновен екран

16:9

1280×720
1920×1080
2560×1440
3840×2160
7680×4320

16:10

2560×1600
2880×1800
7680×4320

Календарът на Дитсманн върху работния плот на Вашия компютър

За да инсталирате своето изображение на работния плот

  • Изберете с мишката резолюцията, която най-добре пасва на Вашия екран.
  • Когато се отвори изображението, щракнете с десния бутон на мишката върху него.
  • Изберете ‘Set as Background’ (задаване като фон или тапет).

Landscape format:

1280×720
1920×1080
2560×1440

Portrait format:

320×480
640×960

Landscape format:

1280×720
1920×1080
2560×1440

Portrait format:

320×480
640×960