Поддръжка 4.0

Дитсманн е глобален лидер в областта на Авангардната Прогнозна Поддръжка за енергетиката и минната индустрия. Обслужвайки някои от водещите енергийни и минни компании в света, Дитсманн вижда роботиката и големите информационни масиви като ключови инвестиции в оптимизацията на производството, безопасността и намаляването на вредните емисии, изпускани в околната среда.

Дитсманн инвестира значителни средства в научноизследователска и развойна дейност, свързана с дигитализацията на поддръжката, като така подготвя почвата за бъдещата интелигентна експлоатация и поддръжка, чрез дъщерното си дружество за развитие и развойна дейност, Dietsmann Smart Labs и свързания с неговият филиал Taurob Services.

Taurob Services отговаря за производството, продажбите, услугите, доказването на концепцията и внедряването на робота Inspector. Този робот е първият сертифициран ATEX интелигентен робот с интуитивна система за управление и многофункционални интерфейси за бързо и лесно интегриране на допълнитекни модули.Той се разглежда като скорошен заместник (в недалечното бъдеще) на човешките мисии за инспектиране и поддръжка, особено в отдалечени и опасни обекти за производство на енергия. Възможностите за спестяване на разходи и изваждане на хората надалече от опасности, съчетани с капацитет за 24-часово изпълнение на задачи за експлоатация, поддръжка и инспектиране – това са основните причини, поради които Дитсманн вярва във въвеждането на роботиката в нефтената и газовата промишленост.

Dietsmann Smart Data Lab (DSDL) се фокусира върху прилагането на методи за анализ на големи масиви от данни върху огромните обеми данни, генерирани всяка секунда от машините и датчиците, които нарастват в геометрична прогресия (т.е. генератори, компресори, мотори, помпи, системи за отопление и вентилация), от инсталациите, които Дитсманн поддържа.

Навременната инициатива на Дитсманн използва иновативни технологии като изкуствен интелект, разпознаване на модели, техники за машинно самообучение и облачни изчисления за високотехнологична прогнозна поддръжка и предотвратяване на авариите на машините въз основа на оценка в реално време и мониторинг на данните, генерирани чрез технологиите за високотехнологични датчици.