Качество

Ангажимент към качеството

Дитсманн вярва, че успехът му зависи от неговото постоянство с предоставянето на висококачествени услуги, които отговарят на очакванията на клиентите или дори ги надхвърлят.

Поели сме ангажимент непрекъснато да подобряваме своите услуги чрез внедряване и поддържане на нашите системи за управление на ЗБОК и стандартите на дружеството, които са приложими за всички клонове и проекти на Дитсманн.
За тази цел, ние измерваме, оценяваме и потвърждаваме всеки проект по отношение на неговата ефективност както вътрешно, така и външно. Вярваме, че отговорността за постигане на нашите ангажименти към качеството е в ръцете на всички служители на Дитсманн, както при изпълнението на техните задачи, така и в отношенията им с клиентите. Ангажиментът на Дитсманн към качеството лежи в основата на неговата Политика относно качеството.

Политика относно качеството

Ангажимент за постоянно подобряване на качеството

Организацията Дитсманн постоянно подобрява ефективността на своята Система за управление на качеството чрез:

  • Анализиране на удовлетвореността на клиентите
  • Възлагане и изпълнение на мониторингови дейности
  • Отзиви от ръководството
  • Съобщения относно качеството
  • Проверки на проекти / процеси

Сертификати относно качеството

Дитсманн е сертифицирано по ISO 9001:2008 от „LLoyd’s Register Quality Assurance“ за следните дейности.

Услуги и поддръжка през жизнения цикъл на промишлени активи в нефтения и газовия сектор в областите: обучение и предаване на ноу-хау, (предварително) въвеждане в експлоатация и начален пуск, техническа помощ, експлоатация и поддръжка.

Сертификацията дава потвърждение за ангажимента на Дитсманн за поддържане на високи равнища на качество на услугите, които да отговарят на очакванията на клиентите или дори да ги надхвърлят, както и за обезпечаване на постоянни подобрения на неговата Система за управление на качеството.