Комисии на Надзорния съвет

Надзорният съвет отговаря за осъществяването на надзор над управлението и предоставянето на съвети на Управителния съвет, както и за надзор над стопанската дейност на дружеството като цяло.

При изпълнението на своите задължения от Надзорния съвет се изисква да действа в интерес на стопанската дейност на Дитсманн като цяло. Членовете на Надзорния съвет нямат пълномощия да представляват дружеството пред трети лица. Надзорният съвет назначава сред своите членове Председател и може да назначи един или повече заместник-председатели сред своите членове. Сегашният Председател е г-н Jonkman.

Членове на Надзорния съвет

André Jonkman
André JonkmanПредседател на Надзорния съвет
Той е Председател на Надзорния съвет и на неговата Комисия по проверките. От 2001 г. до 2014 г. г-н Jonkman е главен финансов директор на Fugro NV, консултантска инженерна фирма с основна дейност в енергийната промишленост по целия свят. Той е назначен като член на Изпълнителния съвет на Fugro през 2004 г. Преди да се присъедини към Fugro през 1988 г. като Контрольор на равнище Група, той заема различни позиции в KPMG Accountants, където започва своята кариера през 1971 г. Неговите квалификации включват сертификация от NIVRA, Koninklijk Nederlands Instituut van Register Accountants.
Anouschka Kütemann
Anouschka KütemannЧлен на Надзорния съвет
Тя е член на Комисията по избирането, назначаването и определянето на възнагражденията.
След завършване на образованието с по история на изкуствата и археология в Университета Utrecht г-жа Kütemann е активна във високия клас на бизнеса с изкуство, където тя работи в отдела за модерно изкуство в Christies – европейската фондация за изкуство (TEFAF Maastricht) и в няколко водещи галерии за изкуство в Амстердам.
Г-жа Kütemann е омъжена и е горда майка на две дъщери.

От 2014 г. г-жа Kütemann се подготвя да поеме отговорностите на акционер от следващо поколение на Дитсманн чрез участието си в заседанията на Управителния съвет и Надзорния съвет, семинари и посещения на отделите на Дитсманн и неговите дъщерни дружества по целия свят.

Г-жа Kütemann отдава голямо значение на социалната отговорност на Дитсманн. Тя стартира проекта за дарения за по-добри условия, който дава възможност на служителите да даряват полезни вещи на местни асоциации в цялата група Дитсманн.

Този успешен проект е само един пример за това как тя работи за укрепване на многообразието, благотворителните действия и модерния имидж на марката на дружеството.

Ondine Smulders
Ondine SmuldersЧлен на Надзорния съвет
В качеството си на регистриран психотерапевт г-жа Smulders има изградена успешна частна практика в Лондон, където лекува клиенти с проблеми с психичното здраве и пациенти с рак.

Преди това г-жа Smulders извършва дейност като Главен икономист и политически анализатор за Латинска Америка за вестникарската група „The Economist“ в продължение на повече от едно десетилетие. Тя започва работата си по финансовите пазари през 1987 г. До момента на напускането си през 1998 г. тя работи на Wall Street и в City, където заема позиции като ръководител на капиталовите изследвания и ръководител на рисковата стратегия за Латинска Америка.

Г-жа Smulders притежава бакалавърска степен по „Администриране на международния бизнес“ от Американския университет в Париж; магистратура по „Финанси и счетоводство“ от London School of Economics, както и магистратура по „Политика, философия и икономика на Латинска Америка“ от Лондонския университет. В работата си тя ползва нидерландски, английски, френски и испански.

Вътрешни правила

През 2007 г. Надзорният съвет прие набор от вътрешни правила за управление на неговите практики и процедури, включително дефинирането и справянето с конфликти на интереси, както и за включване на разпоредби за най-добрите практики, предвидени в Нидерландския кодекс за корпоративното управление: