Политики относно ЗБОК

Дитсманн е поело ангажимент постоянно да полага усилия за повишаване на информираността относно здравето, безопасността и грижата за околната среда в енергийната промишленост. За да предложи ръководни насоки на целия персонал за постигане на този най-висок приоритет, дружеството е формулирало конкретни политики. Тези политики разглеждат конкретните области на здравето, безопасността, сигурността, условията на труд, устойчивото развитие, опазването на околната среда и поведението на служителите. Към момента има въведени десет политики.

ИЗТЕГЛИ

ИЗТЕГЛИ